Analyzátory

Analyzátory Endress+Hauser
Analyzátory sú kompaktné analyzačné systémy na analýzu, čiže meranie, monitorovanie, alebo na zisťovanie špecifických vlastností. S nami máte na výber, ponúkame širokú paletu kompaktných, prenosných aj stacionárnych snímačov a analyzátorov.
Poskytneme Vám komplexný servis pre analyzátory, know-how, poradenstvo, údržbu.
Meranie pH Meranie ORP redox potenciálu
pH elektródy sklenené
pH elektródy bez skla
Memosens - digitálne pH elektródy
Prevodníky pH
Prenosné pH metre
ORP redox elektródy
Memosens - digitálne ORP elektródy
Prevodníky ORP redox potenciálu
Prenosné ORP metre
Meranie vodivosti
 Meranie kyslíka
Snímače vodivosti indukčné
Snímače vodivosti elektródové
Prevodníky vodivosti
Prenosné meranie vodivosti
Kyslíkové sondy amperometrické
kyslíkové sondy optické
Memosens - digitálny kyslíkomer
Prevodníky kyslíka
Prenosné meranie kyslíka
Meranie zákalu
 Meranie chlóru
Snímače zákalu
Zákalové sondy
Prevodníky zákalu
Prenosné meranie zákalu
Snímače chlóru
Chlórové sondy
Prevodníky chlóru
Prenosné meranie chlóru
 
Meranie rozhrania zákalu
Analyzátory celkového množstva

Optický snímač rozhrania zákalu
Ultrazvukový snímač rozhrania zákalu
Analyzátory BSK (BOD)
Analyzátory CHSK (COD)
Analyzátory SAC
Analyzátory TOC
Analyzátory látok
Analyzátory - indikátory
dusičnany, dusitany, dusík, fosfát
čpavok (ammoniak)
toxicita
hliník, celkový chlór, voľný chlór, chróman
meď, železo, tvrdosť, hydrazín, mangán
nitrit, nitrát, NOX, kremík (silikát), sodík
sulfid, vápnik
 
Analyzátory - čítať ďalej
 

Analytické meracie princípy
 
 
 
 
 
Tvorba web stránok - Webdesign,Optimalizácia pre vyhľadávače a Redakčný systém: CreativeSites