Úvod > Kalibrácia

Kalibrácia

Kalibrácia

Meranie a kalibrácia
Pri meraní potrebujete mať istotu, že výsledky merania sú správne, čiže presné. Naše kalibračné služby Vám poskytnú istotu, že Vaše meranie je správne. Kalibračné služby Vám vykonáme:
- On-site, čiže u Vás na mieste
- Off-site, čiže u nás v našich laboratóriách

Prvotná kalibrácia
Meracie prístroje dodávame prevažne s kalibračným protokolom z výrobného závodu, aby sme preukázali ich vynikajúce metrologické parametre. Kalibračné protokoly, tzv. kalibračné listy dodávame bezplatne k nasledujúcim prístrojom: prietokomery, tlakomery, niektoré vybrané hladinomery a teplomery, analytické snímače.

Následná kalibrácia
Zabezpečíme následnú kalibráciu a asistenciu pri kalibrácii. Následná kalibrácia môže byť vykonaná:
- vo výrobnom závode Endress+Hauser
- alebo v nezávislej skúšobni

On-site kalibrácia
Jedná sa o kalibráciu v mieste merania, ktorú vykonajú naši technici.

Nadväznosť
Nadväznosť je vlastnosť výsledku merania alebo vlastnosť hodnoty etalónu, ktorá má vzťah k určeným referenčným etalónom prostredníctvom neprerušeného reťazca porovnávaní, z ktorých každé má určenú neistotu. Akreditované laboratória, musia mať výsledky svojich meraní akceptovateľným spôsobom nadviazané v zmysle požiadavky čl. 5.6 normy ISO/IEC 17025:2005. (Definícia podľa BS Vocabulary of Metrology PD 6464: Part 1: 1995)

Metrologická legislatíva
Platná metrologická legislatíva sa nachádza na stránke SMU
Zákon o metrológii 142/2000 Z. z.,Zákon 431/2004 Z. z., Vyhláška ÚNMS SR 206/2000, Vyhláška ÚNMS SR 207/2000, Vyhláška ÚNMS SR 210/2000, Vyhláška ÚNMS SR 187/2005, Dohoda o uznávaní - MRA
 
 
 
 
 
Tvorba web stránok - Webdesign,Optimalizácia pre vyhľadávače a Redakčný systém: CreativeSites