Úvod > Manažment nádrží > Meranie vo veľkoobjemových nádržiach

Meranie vo veľkoobjemových nádržiach

Systémy na meranie v nádržiach pracujú s nameranými a vypočítanými hodnotami, medzi ktoré patria:
Tank Gauging • výška hladiny (radary, servohladinomery, plavákové hladinomery)
• teplota; okamžitá a priemerná teplota (pre plynnú a kvapalnú fázu)
• rozhranie a výška rozhrania, napr. produkt/voda
• tlak výparov nad hladinou (meranie pretlaku)
• hustota a hmotnosť
• objem; hrubý, čistý a štandardizovaný objem

meranie-system-gauging
 
 
 
 
 
Tvorba web stránok - Webdesign,Optimalizácia pre vyhľadávače a Redakčný systém: CreativeSites