Úvod > Snímače a prístroje > Meracie prístroje > Meracie prístroje pre priemysel

Meracie prístroje pre priemysel

Meracie prístrojeMerací prístroj je zariadenie, resp. meradlo, ktoré slúži na prevod meranej fyzikálnej veličiny na meraný údaj.

Klasifikujeme ich podľa rôznych kritérií:
1 podľa určenia;
1.1 pracovné - na stanovenie hodnôt v teréne, napr. vo výrobe
1.2 etalóny - ktoré sú zhmotnené miery, meracie prístroje alebo meracie systémy určené na uchovanie a reprodukovanie jednotky jednej, alebo viacerých hodnôt veličín, napr. etalón hmotnosti 1kg
2 podľa formátu:
2.1 zobrazovacie, resp. ukazovacie, tzv. indikačné - napr. meter, mikrometer, manometer
2.2 zapisovacie, tzv. registračné - napr. barograf
2.3 integračné - ktoré zapisujú meranú hodnotu integráciou ako kumulatívny údaj, napr. vodomery, prietokomery s funkciou totalizéra, merače tepla
3 podľa charakteru meraného údaja:
3.1 analógové - kde údaje sú spojitou funkciou meranej veličiny
3.2 digitálne, tzv. číslicové - ktoré poskytujú údaje v číslicovej forme
4 podľa styku s meraným médiom:
4.1 dotykové - ktoré prichádzajú do priameho styku s meraným prostredím
4.2 bezdotykové - ktoré neprichádzajú do priameho styku s meraným médiom

Merací prístroj sa bežne pozostáva z viacerých častí:
- snímač, alebo senzor - snímací prvok, na ktorý pôsobí meraná veličina, napr. Pt100 v teplomery, plavák hladinomera
- zobrazovač alebo zobrazovacia jednotka, tzv. indikátor - zobrazovacia časť, ktorá zobrazuje meranú hodnotu. Zobrazovač môže byť ukazovateľ, resp. displej, alebo stupnicový bargraf. 
 
 
 
 
Tvorba web stránok - Webdesign,Optimalizácia pre vyhľadávače a Redakčný systém: CreativeSites