Úvod > Snímače a prístroje > Meracie prístroje > Meracie prístroje pre procesnú automatizáciu

Meracie prístroje pre procesnú automatizáciu

Naša spoločnosť poskytuje svojim zákazníkom služby ponukou vlastných kapacít ako aj využívaním komplexnej štruktúry v rámci medzinárodného zoskupenia Endress+Hauser, čo vytvára priaznivé podmienky pre pružnosť a vysokú odbornosť.

Ponúkame Vám komplexné riešenia procesnej automatizácie šité na mieru. Naše hlavné aktivity sú sústredené pre nasledujúce priemyselné odvetvia:
  Petrochémia, rafinérie a Oil & Gas priemysel
  Elektrárne, Energetika
  Vodárenstvo a voda
  Farmaceutika a biotechnológie
  Potravinárstvo
  Spracovanie surovín
  Chémia

Endress+Hauser dodáva v rámci komplexného riešenia snímače a prevodníky, meracie prístroje, systémy a služby pre priemyselné meranie hladiny, prietoku, tlaku, teploty, pre priemyselné analýzy kvapalín a pre zaznamenávanie údajov o meraní, taktiež systémové súčiastky a technické služby. Tieto výrobky sú používané zákazníkmi Endress+Hauser v chemickom a petrochemickom priemysle, farmaceutickom, potravinárskom, vodnom hospodárstve a úprave vôd, papierenskom priemysle, energetike a plynárenstve...

Riadi ich procesy, aby dosiahli optimálne ekonomické a ekologické parametre, šetrili prírodné a energetické zdroje, taktiež chráni ľudí, životné prostredie a priemyselné zariadenia. Výrobky spoločnosti Endress+Hauser sú známe vďaka svojej vysokej spoľahlivosti a dostupnosti, vynikajúcej kvalite a použití najnovších technológií.
 
 
 
 
 
Tvorba web stránok - Webdesign,Optimalizácia pre vyhľadávače a Redakčný systém: CreativeSites