Úvod > Nové produkty > Prosonic Flow B 200 (prietokomer bioplynu).

Prosonic Flow B 200 (prietokomer bioplynu).

Spoľahlivé meranie prietoku bioplynu

Prietokomer Prosonic Flow B200 Nová generácia prietokomerov Prosonic Flow B200 je založená na jednotnom technologickom koncepte. Pre užívateľa to znamená úsporu času a nákladov, ako aj maximálnu spoľahlivosť. Ultrazvukový prietokomer Prosonic Flow B200 bol vyvinutý na presné meranie prietoku bioplynu aj pri značne premenlivých prevádzkových podmienkach. Výhody prietokomera sú: vysoká presnosť a rozsah merania, žiadna tlaková strata, bezúdržbová technológia, krátke nábehové trasy, nezávislosť na zložení plynu a vlhkosti. Vďaka integrovanému teplomeru a vysoko presnému meraniu rýchlosti zvuku Prosonic Flow B200 dokáže merať súčasne s objemovým prietokom aj množstvo metánu (CH4) bez akýchkoľvek ďalších prístrojov. Táto jedinečná funkcia umožňuje neustále meranie prietoku bioplynu a jeho kvality. Prosonic Flow B200 dopočítava aj charakteristické hodnoty potrebné na riadenie procesu: korigovaný objem, teplo, Wobbeho index.

Dokumentácia
Prosonic Flow B200 (katalógový list)
Prietok bioplynu - Prosonic Flow B200 (brožúra)
Proline Prosonic Flow B 200 Biogas flow measurement
Biogas Process

Video
Meranie prietoku bioplynu a obsahu metánu (ENG)

 
 
 
 
 
Tvorba web stránok - Webdesign,Optimalizácia pre vyhľadávače a Redakčný systém: CreativeSites