Úvod > Regulácia > Automatická regulácia

Automatická regulácia

V procesnej automatizácii hrajú snímače veľmi dôležitú rolu. Pre automatickú reguláciu je to podobne, kde hlavnou úlohou je zber a odovzdávanie informácii. Aby bolo možné plne využiť všetky výhody, čo senzory a snímače ponúkajú pre automatickú reguláciu, musia byť snímače plne integrované do automatickej regulácie.
Na integráciu snímačov sú najdôležitejšie nasledujúce 3 vlastnosti: spoľahlivosť informácii zo snímačov, plná prístupnosť na diaľku a  poskytovanie informácii v  požadovanej forme. Viac informácii: Integrácia snímačov do systémov riadenia.
 
 
 
 
 
Tvorba web stránok - Webdesign,Optimalizácia pre vyhľadávače a Redakčný systém: CreativeSites