Úvod > Regulácia

Meranie a regulácia

Meranie a regulácia
Procesná automatizácia je viac ako meranie a regulácia. Poskytujeme komplexné služby a riešenia v oblasti procesnej automatizácie, merania a regulácie. Sme výhradným a exkluzívnym zastúpením spoločnosti Endress+Hauser, ktorý je svetovým lídrom procesnej automatizácie a výrobca priemyselných meracích prístrojov: hladinomery, tlakomery, prietokomery, teplomery, analyzátory kvapalín, zapisovače meraných údajov, regulátory, meracie prístroje pre automatizáciu, meranie a regulácia fyzikálnych veličín, snímače a prevodníky, vizualizačné systémy, digitálna komunikácia fieldbus...
 

Automatická regulácia

V procesnej automatizácii hrajú snímače veľmi dôležitú rolu. Pre automatickú reguláciu je to podobne, kde hlavnou úlohou je zber a odovzdávanie informácii. Aby bolo možné plne využiť všetky výhody, čo senzory a snímače ponúkajú pre automatickú reguláciu, musia byť snímače plne integrované do automatickej regulácie.
Na integráciu snímačov sú najdôležitejšie nasledujúce 3 vlastnosti: spoľahlivosť informácii zo snímačov, plná prístupnosť na diaľku a  poskytovanie informácii v  požadovanej forme. Viac informácii: Integrácia snímačov do systémov riadenia.
 

Regulácia tepla

Regulácia tepla a meranie množstva dodaného tepla predstavuje významnú zložku obchodných vzťahov. Meraniu tepla a meračom tepla sa venuje patričná pozornosť v legislatíve a v metrológií, kde sú presne stanovené podmienky merania tepla pre rôzne teplonosné média, ako sú vodná para, horúca voda a teplá voda. Merače tepla
Merač tepla sú meracie prístroje určené na meranie množstva tepla, ktoré je vo výmenníku tepla odovzdané alebo odoberané teplonosnej kvapaline. V praxi to znamená, že merače tepla sú hlavne fakturačné meradlá pre priamy obchodný styk. Pri navrhovaní a používaní týchto meračov platia prísne pravidlá. Všetky komponenty meračov musia mať schválenie typu a metrologicky overované v predpísaných pravidelných intervaloch – tzv. overenie meradiel. Inštaláciu a servis týchto meračov môžu robiť len oprávnené organizácie, napríklad aj naša spoločnosť.
Najčastejšie používané fakturačné merače sú merače tepla na parovodoch, horúcovodoch a teplovodoch. Sú to meracie prístroje e prístroje na meranie množstva a kvality dodanej pary, meranie množstva a kvality vratného kondenzátu, meranie množstva tepla vyrobeného v zdroji tepla, meranie množstva tepla na vykurovanie objektov alebo na meranie množstva tepla spotrebovaného na ohrev teplej vody.
 

Regulácia teploty

Teplota je najčastejšie meraná veličina v procesnej automatizácii. Najviac sa osvedčili elektrické, kontaktné snímače teploty, aj z toho 2 princípy, odporové snímače teploty a termočlánky. Ponúkame Vám celé portfólio merania teploty spolu s vyhodnocovacími jednotkami s regulačnými funkciami. Dodávame ucelené portfólio merania a regulácie teploty od jednoduchých kompaktných teplomerov až po špeciálne prevedenie, ako sú vysoko precízne teplomery, snímače teploty s rýchlou odozvou, senzor teploty pre vesmírnu techniku, špeciálne snímače do petrochémie.
 

PID regulácia a PI regulácia

Dodávame inteligentné prevodníky riadené mikroprocesorom, ktoré majú dodatočné funkcie aj regulácie. Je to najmä: PID regulácia a PI regulácia, ktorá sa v praxi najčastejšie používa a preto sú implementované vo vybraných prevodníkoch ku snímačom bežných fyzikálnych veličín, ako je pre analytické meranie kvality vody; meranie pH, meranie chlóru a podobne.
 
 
 
 
 
Tvorba web stránok - Webdesign,Optimalizácia pre vyhľadávače a Redakčný systém: CreativeSites