Úvod > Regulácia > Regulácia tepla

Regulácia tepla

Regulácia tepla a meranie množstva dodaného tepla predstavuje významnú zložku obchodných vzťahov. Meraniu tepla a meračom tepla sa venuje patričná pozornosť v legislatíve a v metrológií, kde sú presne stanovené podmienky merania tepla pre rôzne teplonosné média, ako sú vodná para, horúca voda a teplá voda. Merače tepla
Merač tepla sú meracie prístroje určené na meranie množstva tepla, ktoré je vo výmenníku tepla odovzdané alebo odoberané teplonosnej kvapaline. V praxi to znamená, že merače tepla sú hlavne fakturačné meradlá pre priamy obchodný styk. Pri navrhovaní a používaní týchto meračov platia prísne pravidlá. Všetky komponenty meračov musia mať schválenie typu a metrologicky overované v predpísaných pravidelných intervaloch – tzv. overenie meradiel. Inštaláciu a servis týchto meračov môžu robiť len oprávnené organizácie, napríklad aj naša spoločnosť.
Najčastejšie používané fakturačné merače sú merače tepla na parovodoch, horúcovodoch a teplovodoch. Sú to meracie prístroje e prístroje na meranie množstva a kvality dodanej pary, meranie množstva a kvality vratného kondenzátu, meranie množstva tepla vyrobeného v zdroji tepla, meranie množstva tepla na vykurovanie objektov alebo na meranie množstva tepla spotrebovaného na ohrev teplej vody.
 
 
 
 
 
Tvorba web stránok - Webdesign,Optimalizácia pre vyhľadávače a Redakčný systém: CreativeSites