Úvod > Služby > Služby pre procesnú automatizáciu

Služby pre procesnú automatizáciu

Služby pre procesnú automatizáciu
Ponúkame Vám komplexné služby pre Vašu procesnú automatizáciu. Hlavnou časťou aktivít našej divízie procesnej automatizácie, je meranie, regulácia a automatizácia od návrhu až po realizáciu, cez projekt, dodávku, montáž, záručný a pozáručný servis, kompletné zabezpečenie montážnych prác na kľúč.

Poradíme Vám navrhnúť optimálne riešenie pre Vami špecifikované aplikácie a technológie. Pomôžeme Vám s našimi službami zefektívniť Vašu technológiu a znížiť ich prevádzkové náklady:

Podpora

- Poradenstvo
- Technická pomoc
- Aplikačné know-how
Služby

- Kalibrácie a overenia
- Uvádzanie do prevádzky
- Školenia a semináre
- Osvedčenia a certifikáty
- Servis a inžinierske služby
- Servisné zmluvy
- Asset Management
- WAM Management
Optimalizácia

- Priemyselné riešenia
- Optimalizácia údržby


Naša spoločnosť poskytuje svojim zákazníkom služby ponukou vlastných kapacít ako aj využívaním komplexnej štruktúry v rámci medzinárodného zoskupenia Endress+Hauser, čo vytvára priaznivé podmienky pre pružnosť a vysokú odbornosť.

Ponúkame Vám komplexné riešenia procesnej automatizácie šité na mieru. Naše hlavné aktivity sú sústredené pre nasledujúce priemyselné odvetvia:
  Petrochémia, rafinérie a Oil & Gas priemysel
  Elektrárne, Energetika
  Vodárenstvo a voda
  Farmaceutika a biotechnológie
  Potravinárstvo
  Spracovanie surovín
  Chémia

Endress+Hauser dodáva v rámci komplexného riešenia snímače a prevodníky, meracie prístroje, systémy a služby pre priemyselné meranie hladiny, prietoku, tlaku, teploty, pre priemyselné analýzy kvapalín a pre zaznamenávanie údajov o meraní, taktiež systémové súčiastky a technické služby. Tieto výrobky sú používané zákazníkmi Endress+Hauser v chemickom a petrochemickom priemysle, farmaceutickom, potravinárskom, vodnom hospodárstve a úprave vôd, papierenskom priemysle, energetike a plynárenstve...

Riadi ich procesy, aby dosiahli optimálne ekonomické a ekologické parametre, šetrili prírodné a energetické zdroje, taktiež chráni ľudí, životné prostredie a priemyselné zariadenia. Výrobky spoločnosti Endress+Hauser sú známe vďaka svojej vysokej spoľahlivosti a dostupnosti, vynikajúcej kvalite a použití najnovších technológií.


 
 
 
 
 
Tvorba web stránok - Webdesign,Optimalizácia pre vyhľadávače a Redakčný systém: CreativeSites