Snímače tlaku

Snímače tlaku
Snímače tlaku – máme pre Vás v ponuke širokú paletu snímačov tlaku na meranie tlaku a tlakovej diferencie, ako aj tlakové spínače na monitorovanie procesu. Pomôžeme Vám navrhnúť optimálne snímače tlaku a riešenie pre Vašu aplikáciu. Snímače tlaku sú vyhotovené v dvoch prevedeniach.
Senzory tlaku so suchou keramickou meracou bunkou, kde tlak pôsobí priamo na robustnú keramickú membránu. Na tlaku závislá kapacitná zmena sa meria na elektródach nosiča keramiky a keramiky. Merací rozsah snímače tlaku je určený hrúbkou keramickej membrány.
Tlakomer s kovovým senzorom využíva vychýlenie deliacej membrány pôsobením tlaku a prenesením tlaku plniacou kvapalinou na merací mostík. Na tlaku závislá zmena výstupného mostíkového napätia je ďalej spracovaná v elektronike snímača tlaku.

Snímače tlaku
snímače tlaku podľa použitia 
relatívny tlak
(pretlak)
(podtlak)

absolútny tlak

tlaková diferencia
(diferenčný tlak)
(prietok)


výška hladiny
(hladina)vyhovuje
neodporucane
neodporucane
neodporucane
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
neodporucane
neodporucane
neodporucane
nevyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
neodporucane
neodporucane
vyhovuje
nevyhovuje
neodporucane

Slovenské dokumentácie nájdete v sekcii Download
Pre vyhľadávanie informácii používajte funckiu Vyhľadávanie.
Viac informácii v angličtine a nemčine nájdete na domovskej stránke Endress+Hauser
 
 
 
 
 
Tvorba web stránok - Webdesign,Optimalizácia pre vyhľadávače a Redakčný systém: CreativeSites