Úvod > Snímače a prístroje > Spínače > Spínače - priemyselné spínače

Spínače - priemyselné spínače

Spínače

Dodávame v rámci komplexného riešenia priemyselné spínače a meracie systémy pre priemyselné meranie hladiny, prietoku, tlaku, teploty, pre priemyselné analýzy kvapalín a pre zaznamenávanie údajov o meraní, taktiež systémové súčiastky a technické služby. Najčastejšie sú to spínače tlaku, ako napr. analógové tlakové spínače, spínače hladiny ako napr. plavákové hladinové spínače, spínače teploty ako napr. teplotné spínače, spínače prietoku ako napr. indukčné prietokové spínače alebo termické prietokové spínače.
Tieto výrobky sú používané zákazníkmi Endress+Hauser v chemickom a petrochemickom priemysle, farmaceutickom, potravinárskom, vodnom hospodárstve a úprave vôd, papierenskom priemysle, energetike a plynárenstve...

                                Hladinomery a snímače hladiny
Hladina
Tlakomery a snímače tlaku
Tlak
Prietokomery a snímače prietoku
Prietok
                               
Teplomery a snímače teploty
Teplota
Analyzátory
Analýza
Zapisovače a záznamníky dát
Zapisovače
                               
Komponenty; zdroje, displeje, indikátory
Komponenty
Služby v automatizácii Služby Riešenia Riešenia
 
 
 
 
 
Tvorba web stránok - Webdesign,Optimalizácia pre vyhľadávače a Redakčný systém: CreativeSites