Úvod > Uvádzanie do prevádzky

Uvádzanie do prevádzky

Uvádzanie do prevádzky

Uvádzanie do prevádzky
Jedná sa štandardnú službu, ktorú poskytujeme na území Slovenska, ako aj v zahraničí. Naša spoločnosť poskytuje tieto služby zákazníkom využívaním komplexnej štruktúry v rámci medzinárodného zoskupenia Endress+Hauser, čo vytvára priaznivé podmienky pre pružnosť uvádzaní prístrojov do prevádzky.

Uvádzanie do prevádzky zahŕňa nasledujúce činnosti:
- konfigurácia, tzv. parametrizácia, kalibrácia, funkčný test zariadenia
- zaobstaranie nástrojov, kalibračných zariadení, kalibračných roztokov a testovacích zariadení, potrebných na odborné a dôsledné vykonanie oživenia a nastavenia zariadení
- on-site kalibrácia analytických snímačov; snímače vodivosti, snímače zákalu, snímače redox potenciálu, atď. – na požiadavku
- vystavenie protokolu o nastavení a funkčného testu – na požiadavku
 
 
 
 
 
Tvorba web stránok - Webdesign,Optimalizácia pre vyhľadávače a Redakčný systém: CreativeSites