Úvod > Priemyselná komunikácia > Wireless HART > Bezdrôtový HART v praxi a jeho výhody

Bezdrôtový HART v praxi a jeho výhody

Výhody bezdrôtového HART pre používateľaWireless HART výhody
- bezdrôtová HART technológia
- jednoduchá implementácia a jednoduché použitie
- rýchly upgrade existujúcej siete HART pomocou WirelessHART adaptérov
- otvorený štandard postavený na osvedčenom protokole HART; možnosť integrácie ľubovolného HART zariadenia do systému od rôznych výrobcov

Výhody pre meracie a riadiace aplikácie
- prvý bezdrôtový štandard špeciálne navrhnutý pre meracie a riadiace aplikácie
- štandard je postavený na široko používanom štandarde HART
- bezdrôtové spojenie k existujúcim HART zariadeniam pomocou WirelessHART adaptéra
- diaľková komunikácia so vzdialenými a ťažko dostupnými zariadeniami bez potreby drahej kabeláže
- monitorovanie skladových zásob a sledovanie prevádzky je cenovo efektívne, napr. pomocou softvéru SupplyCare Inventory Control
- správa E+H zariadení a zariadení iných výrobcov použitím FieldCare Plant Asset Management softvér - konfigurácia siete pomocou FieldCare Plant Asset Management softvér

Použitie
Bezdrôtová komunikácia prináša množstvo výhod a jeho využitie sa stáva bežnou záležitosťou.
Hlavné oblasti jeho nasadenia sú:
- monitorovanie skladových zásob; cyklický zber údajov pomocou Gateway zariadení, ako napr. Fieldgate zabezpečí pravidelné monitorovanie skladových zásob
- diaľkový prístup do existujúcej siete; pomocou pripojenia existujúcej siete na bezdrôtovú HART sieť, je možné získať dodatočné informácie zo zariadení, ako napr. dodatočná diagnostika a komplexná správa zariadenia
- monitorovanie stavu zariadení; pre kritické aplikácie a zvlášť dôležité zariadenia WirelessHART ponúka možnosť nepretržitého monitorovania stavu zariadenia, tzv. diaľková diagnostika
- telemetrické úlohy; bezdrôtový prenos nameraných údajov na väčšie vzdialenosti, napr. vo vodárenstve alebo v energetike. Prenos údajov cez bariéry, ako napr. rieka, železničné koľaje, diaľnica, kde nie je možné použiť káble
 
 
 
 
 
Tvorba web stránok - Webdesign,Optimalizácia pre vyhľadávače a Redakčný systém: CreativeSites