Mesh sieť

Výhodou Mesh siete je jeho schopnosť samoorganizácie a samoopravy, čo v praxi znamená, že každá komunikujúca jednotka „stráži“ svoje najbližšie susedné jednotky a s nimi vytvára optimálne, resp. najkratšie prenosové cesty, sleduje silu signálu, získava informácie o synchronizácii a podobne. V prípade výpadku najkratšej prenosovej cesty Mesh sieť dokáže vytvoriť alternatívne prenosové cesty.
Diaľkový zber dát zabezpečí WirelessHART Fieldgate a zabezpečí komunikáciu s nadradeným systémom na platforme HART OPC Server, Ethernet, alebo Modbus. Poľné zariadenia sú vybavené s vysielačom WirelessHART Adapter. WirelessHART Adapter je možné využiť aj na rýchle pripojenie existujúceho HART zariadenia do bezdrôtovej siete WirelessHART.
 
 
 
 
 
Tvorba web stránok - Webdesign,Optimalizácia pre vyhľadávače a Redakčný systém: CreativeSites