Hladinomer (nie len) na kotlovú vodu

Radarový snímač hladiny Levelflex M FMP 45 s kompenzáciou pary/výparov

Snímač hladiny Levelflex M FMP 45 je spoľahlivým riešením na meranie hladiny v extrémnych podmienkach. Radarové meranie hladiny je v súčasnosti veľmi populárny princíp.

Hlavne vďaka tomu, že rýchlosť šírenia elektromagnetického vlnenia, ktorá sa využíva na určenie hladiny, je viacmenej konštantná. Pozor, neplatí to však pre polarizované plyny a výpary! Napr. pre čpavok a vodnú paru musíme počítať s tým, že dielektrická konštanta (DK) prostredia nad hladinou sa výrazne mení. Buďme konkrétnejší, DK vodnej pary sa mení z 1,005806 (100°C) na 3,086 (366°C). Rozdiel je viac ako 3-násobok, čiže +200%.

Čo to znamená? To, že konvenčné radarové snímače bez kompenzácie výparov nie sú schopné merať v takom prostredí, kde sa mení DK média nad hladinou. Konkrétnym príkladom je kotlová voda v energetike s teplotou nad 200°C a s tlakom nad 20 bar.

Radarový hladinomer Levelflex M FMP 45 je konštrukčne upravený TDR radar, ktorý využíva referenčný bod v hĺbke Lref na automatickú kompenzáciu zmeny dielektrickej konštanty (DK) nad hladinou. Na výpočet slúži patentovaný algoritmus, ktorý zabezpečuje spoľahlivé a precízne meranie výšky hladiny aj v prípade veľkej, alebo náhlej zmeny DK. Na túto kompenzáciu nie sú potrebné ďalšie kompenzačné členy, ako teplomery, alebo tlakomery!

 

Výhody hladinomera Levelflex M FMP 45 oproti konvenčnému meraniu kotlovej vody (mechanické, plavákové, diferenčné tlakomery):
– neobsahuje pohyblivé časti
– meranie je nezávislé od zmeny hustoty meranej kvapaliny (oproti meraniu prevodníkom tlakovej diferencie)
– meranie je nezávislé od zmeny teplôt (oproti meraniu prevodníkom tlakovej diferencie, teplotná chyba na kapilárach)
– nevyžaduje dodatočné nastavenie nuly
– nevyžaduje údržbu

Hlavné oblasti nasadenia pre Levelflex M FMP 45 sú: energetika, elektrárne, teplárne, chemická výroba, papierenská výroba. Prevádzková teplota prístroje je do +400°C a prevádzkový tlak do 400 bar rel.

Viac o: Vedené mikrovlnné snímače TDR

Súvisiace články a dokumentácie

Dokument Veľkosť
Spoľahlivé meranie hladiny radarom 376 KB
Hladinomery – ako merat hladinu (meranie hladiny) 484 KB
Hladinomer (nie len) na kotlovú vodu