Kontakt

Poštová adresa spoločnosti

 • TRANSCOM TECHNIK, spol. s r.o.
 • výhradné zastúpenie Endress+Hauser pre SR
 • Bojnická 18
 • P.O.BOX 25
 • 831 04 Bratislava 3

Sídlo, fakturačná adresa a prevádzka spoločnosti

 • TRANSCOM TECHNIK, spol. s r.o.
 • Bojnická 18
 • 831 04 Bratislava 3
 • IČO: 31386547
 • DIČ: 2020354116
 • IČ DPH: SK2020354116
 • Obch. reg. Okr. súdu Bratislava I,
  oddiel: Sro, vložka č. 8170/B
 • Banka.: UniCredit Bank SK, a.s.
 • Č.ú.: 1155399006/1111
 • SWIFT: UNCR SK BX
 • IBAN: SK55 1111 0000 0011 5539 9006

Kontaktné údaje

 • TRANSCOM TECHNIK, spol. s r.o.
 • Bojnická 18
 • 83104 Bratislava
 • IČO: 31386547
 • DIČ: 2020354116
 • IČ DPH: SK2020354116