Hladinomery

Ultrazvukové hladinomery

DokumentVeľkosť
Ultrazvukovy snimac Prosonic T FMU130 FMU131 FMU 130 FMU 1312 MB
Ultrazvukovy snimac Prosonic M FMU40 FMU41 FMU42 FMU43 FMU 40 FMU 41 FMU 42 FMU 43746 KB
Ultrazvukovy snimac Prosonic M FMU40 FMU41 FMU42 FMU432 MB
Ultrazvukovy snimac Prosonic S FMU860 FMU861 FMU862 FMU 860 FMU 861 FMU 862 (SK)369 KB
Ultrazvukovy snimac Prosonic S FMU860 FMU861 FMU862 FMU 860 FMU 861 FMU 862798 KB
Ultrazvukovy spinac Nivopuls FDU10C FDU 10 C FMU933 KB
Ultrazvukove meranie hladiny držiak FAU40 FAU 40 pre FMU98 KB
Ultrazvukove meranie hladiny drziak FAU40 FAU 40 pre FMU98 KB
Ultrazvukove snimace DU73C DU73S DU 73 C DU 73 S FMU836 KB
Ultrazvukove snimace DU40 DU41 DU41C DU 40 DU 41 FMU320 KB
Ultrazvukovy snimac Prosonic FDU80 FDU81 FDU82 FDU83 FDU84 FDU85 FDU86 FMU516 KB
Ultrazvukovy spinac Prosonic T FTU230 FTU231 FTU 230 FTU 231 FMU1 MB

Radarové hladinomery

DokumentVeľkosť
Snimac hladiny Micropilot FMR530 FMR531 FMR532 FMR533 FMR 530 FMR 530 FMR 532 FMR 5332 MB
Snimac hladiny Micropilot FMR231E FMR 231 E942 KB
Snimac hladiny Micropilot FMR230V FMR 230 V939 KB
Snimac hladiny Micropilot FMR230 FMR231 FMR240 FMR 230 FMR 231 FMR 240 (SK)2 MB
Snimac hladiny Micropilot FMR131 FMR 131665 KB
Snimac hladiny FMR230 FMR231 FMR240 FMR 230 FMR 231 FMR 2402 MB

Reflektometrické radarové hladinomery

DokumentVeľkosť
Snimace hladiny Levelflex FMP232E FMP332E FMP 232 FMP 332699 KB
Snimace hladiny Levelflex FMP40 FMP 403 MB

Vibračné hladinomery pre kvapaliny

DokumentVeľkosť
Prevodnik a spinacia jednotka Nivotester FTL320 FTL 3201 MB
Prevodnik a spinacia jednotka Nivotester FTL325 FTL 325449 KB
Prevodnik a spinacia jedntoka Nivotester FTL370 FTL372 FTL 370 FTL 3722 MB
Vibracny spinac Liquiphant T FTL260 FTL 260310 KB
Vibracny spinac Liquiphant S FTL70 FTL71 FTL 70 FTL 711 MB
Vibracny spinac Liquiphant M FTL50 FTL51 FTL50H FTL51H FTL 50 FTL 511 MB
Vibracny spinac Liquiphant M FTL50 FTL51 FTL50H FTL51H FTL 50 FTL 51 (SK)3 MB
Vibracny spinac Liquiphant FTL365 FTL366 FTL 365 FTL 3661 MB
Vibracny spinac Liquiphant FTL360 FTL361 FTL 360 FTL 3612 MB
Vibracny spinac Liquiphant FTL20 FTL 20 (II)620 KB
Vibracny spinac Liquiphant FTL20 FTL 20 (I)7 MB

Vibračné hladinomery pre sypké hmoty

DokumentVeľkosť
Vibracny spinac Soliphant II FTM30 FTM31 FTM32 FTM 30 FTM 31 FTM 321 MB
Vibracny spinac Soliphant T FTM260 FTM 260280 KB

Limitné spínače hladiny

DokumentVeľkosť
Hladinovy spinac Minicap FTC260 FTC 260489 KB
Limitny spinac hladiny Solicap M FTC51 FTC52 FTC53 FTC 51 FTC 52 FTC53572 KB
Limitny spinac hladiny Solicap M FTC51 FTC52 FTC53 FTC 51 FTC 52 FTC53 (SK)1 MB
Limitný spínač hladiny Soliswitch FTE30 FTE 30674 KB
Limitný spínač hladiny Soliswitch FTE31 FTE 31226 KB
Plavákový spínač hladiny FTS20_Liquifloat_(Navod_na_pouzitie)261 KB
Plavákový spínač hladiny FTS20422 KB
Prevodnik a spinacia jednotka Nivotester FTC420 FTC421 FTC422 FTC 420 FTC 421 FTC 4222 MB
Prevodnik a spinacia jednotka Nivotester FTL320 FTL 3201 MB
Prevodnik a spinacia jedntoka Nivotester FTL370 FTL372 FTL 370 FTL 3722 MB
Prevodnik a spinacia jednotka Nivotester FTL325 FTL 325449 KB
Prevodnik kapacitnych sond Nivotester FTC470 FTC471 FTC 470 FTC 471481 KB
Ultrazvukovy spinac Prosonic T FTU230 FTU231 FTU 230 FTU 231 FMU1 MB
Vibracny spinac Liquiphant FTL20 FTL 20 (II)620 KB
Vibracny spinac Liquiphant FTL20 FTL 20 (I)7 MB
Vibracny spinac Liquiphant FTL360 FTL361 FTL 360 FTL 3612 MB
Vibracny spinac Liquiphant FTL365 FTL366 FTL 365 FTL 3661 MB
Vibracny spinac Liquiphant M FTL50 FTL51 FTL50H FTL51H FTL 50 FTL 51 (SK)3 MB
Vibracny spinac Liquiphant M FTL50 FTL51 FTL50H FTL51H FTL 50 FTL 511 MB
Vibracny spinac Liquiphant S FTL70 FTL71 FTL 70 FTL 711 MB
Vibracny spinac Liquiphant T FTL260 FTL 260310 KB
Vibracny spinac Soliphant T FTM260 FTM 260280 KB
Vibracny spinac Soliphant II FTM30 FTM31 FTM32 FTM 30 FTM 31 FTM 321 MB

Kontinuálne meranie hladiny

DokumentVeľkosť
Hydrostaticky tlakomer Waterpilot FMX160 FMX 1601 MB
Hydrostaticky tlakomer Waterpilot FMX165 FMX 165191 KB
Hydrostaticky tlakomer Waterpilot FMX167 FMX 167 (SK)940 KB
Hydrostaticky tlakomer Waterpilot FMX167 FMX 167858 KB
Prevodnik diferencneho tlaku Deltabar S PMD230 PMD235 FMD230 FMD630 FMD633 PMD FMD3 MB
Snimace hladiny Levelflex FMP40 FMP 403 MB
Snimac hladiny FMR230 FMR231 FMR240 FMR 230 FMR 231 FMR 2402 MB
Snimac hladiny Micropilot FMR230 FMR231 FMR240 FMR 230 FMR 231 FMR 240 (SK)2 MB
Snimac hladiny Micropilot FMR230V FMR 230 V939 KB
Snimac hladiny Micropilot FMR131 FMR 131665 KB
Snimac hladiny Micropilot FMR231E FMR 231 E942 KB
Snimac hladiny Micropilot FMR230V FMR 230 V939 KB
Snimac hladiny Micropilot FMR230 FMR231 FMR240 FMR 230 FMR 231 FMR 240 (SK)2 MB
Snimac hladiny Micropilot FMR530 FMR531 FMR532 FMR533 FMR 530 FMR 530 FMR 532 FMR 5332 MB
Ultrazvukovy snimac Prosonic M FMU40 FMU41 FMU42 FMU432 MB
Ultrazvukovy snimac Prosonic M FMU40 FMU41 FMU42 FMU43 FMU 40 FMU 41 FMU 42 FMU 43746 KB
Ultrazvukovy snimac Prosonic S FMU860 FMU861 FMU862 FMU 860 FMU 861 FMU 862 (SK)369 KB
Ultrazvukovy snimac Prosonic S FMU860 FMU861 FMU862 FMU 860 FMU 861 FMU 862798 KB
Ultrazvukovy snimac Prosonic T FMU130 FMU131 FMU 130 FMU 1312 MB
Ultrazvukovy snimac Prosonic FDU80 FDU81 FDU82 FDU83 FDU84 FDU85 FDU86 FMU516 KB
Ultrazvukovy spinac Prosonic T FTU230 FTU231 FTU 230 FTU 231 FMU1 MB
Ultrazvukovy spinac Nivopuls FDU10C FDU 10 C FMU933 KB
Ultrazvukove meranie hladiny držiak FAU40 FAU 40 pre FMU98 KB
Ultrazvukove meranie hladiny drziak FAU40 FAU 40 pre FMU98 KB
Ultrazvukove snimace DU73C DU73S DU 73 C DU 73 S FMU836 KB
Ultrazvukove snimace DU40 DU41 DU41C DU 40 DU 41 FMU320 KB

Ostatné hladinomery

DokumentVeľkosť
Hladinovy spinac Minicap FTC260 FTC 260489 KB
Kapacitny snimac hladiny Multicap T DC12 DC 122 MB
Limitny spinac hladiny Solicap M FTC51 FTC52 FTC53 FTC 51 FTC 52 FTC53 (SK)1 MB
Limitny spinac hladiny Solicap M FTC51 FTC52 FTC53 FTC 51 FTC 52 FTC53572 KB
Limitný spínač hladiny Soliswitch FTE30 FTE 30674 KB
Limitný spínač hladiny Soliswitch FTE31 FTE 31226 KB
Plavákový spínač hladiny FTS20422 KB
Snimace hladiny Levelflex FMP232E FMP332E FMP 232 FMP 332699 KB
Snimace hladiny Levelflex FMP40 FMP 403 MB
Snimac hladiny FMR230 FMR231 FMR240 FMR 230 FMR 231 FMR 2402 MB
Snimac hladiny Micropilot FMR131 FMR 131665 KB
Snimac hladiny Micropilot FMR230V FMR 230 V939 KB
Snimac hladiny Micropilot FMR231E FMR 231 E942 KB
Snimac hladiny Micropilot FMR530 FMR531 FMR532 FMR533 FMR 530 FMR 530 FMR 532 FMR 5332 MB
Snimac hladiny Micropilot FMR230 FMR231 FMR240 FMR 230 FMR 231 FMR 240 (SK)2 MB
Ultrazvukove meranie hladiny držiak FAU40 FAU 40 pre FMU98 KB
Ultrazvukove meranie hladiny drziak FAU40 FAU 40 pre FMU98 KB
Ultrazvukove meranie hladiny držiak FAU40 FAU 40 pre FMU98 KB
Ultrazvukove meranie hladiny drziak FAU40 FAU 40 pre FMU98 KB
Vysokoteplotna kapacitna sonda TSP012892 TSP 012892 hladiny194 KB

Elektronické vložky

DokumentVeľkosť
Elektronicka vlozka prevodnika FEC12 FEC 123 MB
Elektronicka vlozka prevodnika FEC22 FEC 22394 KB

Prevodníky a spínacie jednotky hladiny

DokumentVeľkosť
Prevodnik a spinacia jednotka Nivotester FTC420 FTC421 FTC422 FTC 420 FTC 421 FTC 4222 MB
Prevodnik kapacitnych sond Nivotester FTC470 FTC471 FTC 470 FTC 471481 KB
Prevodnik a spinacia jednotka Nivotester FTL320 FTL 3201 MB
Prevodnik a spinacia jednotka Nivotester FTL325 FTL 325449 KB
Prevodnik a spinacia jedntoka Nivotester FTL370 FTL372 FTL 370 FTL 3722 MB