Spoločnosť Endress+Hauser

Spoločnosť

Spoločnosť Endress+Hauser je organizovaná ako celosvetová sieť nezávislých podnikov, ktorých aktivity sú riadené a koordinované holdingovou spoločnosťou v Reinachu (Švajčiarsko). Je jedným zo svetových vedúcich dodávateľov v oblasti priemyselných meracích prístrojov a riešení pre priemyselnú procesnú techniku a automatizáciu.

Značka Endress+Hauser ponúka snímače, prístroje, systémy a služby pre priemyselné meranie hladiny, prietoku, tlaku, teploty, pre priemyselné analýzy kvapalín a pre zaznamenávanie údajov o meraní, taktiež systémové komponenty a technické služby.

Tieto výrobky sú používané zákazníkmi Endress+Hauser na celom svete: v chemickom a petrochemickom priemysle, farmaceutickom a potravinárskom priemysle, vodnom hospodárstve a úprave vôd, papierenskom priemysle, energetike a plynárenstve.

Riadia ich procesy, aby dosiahli optimálne ekonomické a ekologické parametre, šetrili prírodné a energetické zdroje, taktiež chránia ľudí, životné prostredie a priemyselné zariadenia. Výrobky spoločnosti Endress+Hauser sú známe vďaka svojej vysokej spoľahlivosti a dostupnosti, vynikajúcej kvalite a aplikácii najnovších technológií.

Viac o spoločnosti Endress+Hauser

História spoločnosti – šesť desaťročí plných udalostí

Spoločnosť Endress+Hauser, ktorá vyrástla z malej firmy na jedného z najväčších dodávateľov prístrojovej meracej techniky na celom svete, zažila aj búrlivé časy, tak aj razantný rast. Avšak trvalo udržateľný rozvoj bol po celý čas kľúčom jej úspechu.

V roku 1953 sa dvaja zdanlivo odlišní muži spolu stretli, aby založili novú spoločnosť L.Hauser KG v súkromnom byte v Lörrachu v Nemecku: jedným bol švajčiarsky inžinier Georg H. Endress, ktorý mal len 29 rokov, druhým bol 58 ročný nemecký bankový manažér Ludwig Hauser. O pár rokov neskôr bola spoločnosť premenovaná na Endress+Hauser GmbH.

Počiatky

Spoločnosť začala svoju činnosť predajom inovačných elektronických (kapacitných) snímačov dovážaných z Anglicka. Dnes by to bolo nepochybne nazývané “garážovým obchodom” napriek tomu, že priestory spoločnosti tvorila prestavaná spálňa.
Počiatočný kapitál spoločnosti L Hauser KG bolo 2 000 nemeckých mariek. Prvé „prevádzkové zariadene“ bol práve v izbe v byte Hausera v Lörrachu.

Snímač sa stal ihneď úspešným a zakladatelia začali rýchlo budovať svoje vlastné výrobné zariadenie. Od tej doby predaj neustále narastal.
Predaj, ktorý bol v počiatočných rokoch sústredený na južné Nemecko, se rozšíril do celého Nemecka a potom do susedných krajín. Ku kapacitným prístrojom postupne pribúdali ďalšie meracie principy pre meranie hladiny. Neskôr boli taktiež vyvinuté, vyrábané a predávané snímače a zariadenia pre ďalšie fyzikálne parametre ako napr. tlak, prietok, analýza a teplota, rovnako ako doplnkové komponenty. Predaj a služby se rozšírily po celej západnej Európe. Prvé zámorské pobočky boli založené v Japonsku a v Amerike v sedemdesiatych rokoch 20.storočia.

V osemdesiatych rokoch začala spoločnosť kampaň s cieľom využitia všetkých možností mikroelektroniky a prevzatia vedenia v technológiách. Prechod zo signálovo orientovanej na informačne orientovanú automatizáciu motivoval Endress+Hauser k účasti vo všetkých aktivitách týkajúcich sa procesných zberníc; v dnešnej dobe patrí spoločnosť k vedúcim na svetovom trhu.

Výmena generácií

Georg H. Endress viedol spoločnosť štyri desaťročia. Spoločnosť sa so svojím rozvojom zamerala na vstup na nové trhy a na nové polia pôsobnosti, zatiaľ čo technický vývoj sa špecializoval na meranie výšky hladiny a postupne sa stal dodávateľom kompletných riešení pre priemyselné procesy. Do roku 1995, kedy odovzdal vedenie spoločnosti svojmu druhému najstaršiemu synovi Klausovi Endressovi, ktorý predtým pôsobil ako hlavný výkonný člen predstavenstva skupiny (CEO), sa firma od svojich skromných začiatkov rozrástla v medzinárodnej spoločnosť sa 4 300 zamestnancami.

Klaus Endress cieľavedome pokračoval v práci svojho otca a rozvíjal ju, až časom vytvoril svoju vlastnú manažérsku značku. Úspešne čelil výzvam globalizovaného sveta a posilňoval význam služieb a riešení. Po celú dobu pokračoval v záväzku svojho otca vytvoriť silnú firemnú kultúru a sledovať stratégiu trvalo udržateľného rastu.

V priebehu posledných dvadsiatich rokov sa švajčiarska skupina postupne vyvinula z výrobcu snímačov pre automatizáciu procesov na medzinárodného dodávateľa automatizačných riešení, ponúkajúceho veľké množstvo snímačov vhodných pre výrobné procesy. V dnešnej dobe Endress+Hauser je lídrom medzi dodávateľmi procesnej automatizácie.

Zmena vo vedení

Dňa 1. januára 2014 prevzal Matthias Altendorf (narodený v roku 1967) ako generálny riaditeľ vedenie spoločnosti Endress+Hauser Group od Klausa Endressa, ktorý pokračuje v práci v spoločnosti Endress+Hauser ako predseda dozornej rady.

Spoločnosť Endress+Hauser vlastní dcérske spoločnosti na všetkých šiestich kontinentoch. Dnes zamestnáva viac ako 13 000 zamestnancov vo výrobe, predaji a službách na celom svete, čo generuje čistý predaj viac ako 2,2 miliardy eur. Spoločnosť sa orientuje na budúcnosť a vynakladá sústavné ročné investície v objeme približne 140 miliónov eur. V súčastnosti je Endress+Hauser vlastníkom takmer 7500 patentov a patentových prihlášok.