Systémové komponenty

Prehľad systémových komponentov a prístrojov pre správu dát

Súčasné požiadavky na meraciu techniku ďaleko presahujú rámec samotného zaznamenávania nameraných hodnôt. Meracie prístroje je nutné napájať a chrániť proti prepätiu, nameranú hodnotu je potrebné zobraziť alebo spracovať, musia byť sledované limitné hodnoty a dáta archivované so zabezpečením proti neoprávnenej manipulácii. Tieto úlohy splnia systémové komponenty a prístroje pre správu dát Endress+Hauser.

Výhody:

  • Jednoduchá inštalácia, jednoduché použitie a nastavenie, a jednoduchá prevádzka
  • Informácie o prevádzke v reálnom čase priamo na mieste
  • Zvýšená využiteľnosť výroby vďaka proaktívnej diagnostike a ochrane meracích zariadení
  • Flexibilita pri použití založená na rôznom prevedení puzdier, na všetkých dôležitých komunikačných protokoloch a na potrebných schváleniach pre celý svet
  • Kompletná ponuka výrobkov pre vybavenie meracieho miesta od jedného dodávateľa

Systémové komponenty

Radi Vám pripravíme ponuku na mieru, stačí nám zaslať dopyt kliknutím na tlačítko nižšie. Náš vyhľadávač produktov Vám taktiež pomôže nájsť vhodný prístroj, softwér, alebo systémové komponenty na základe výberu vlastností produktu. Aplikátor vás prevedie pomocou individuálneho výberu produktu pomocou parametrov aplikácie.

Poslať dopyt Product finder Applikator

Správca dát Memograph M,RSG45

Správcovia dát a záznamníky dát

Správcovia dát a záznamníky dát pre monitorovanie procesov. 

 
 

Procesné zobrazovače a riadiace jednotky-RIA45

Procesné zobrazovače a riadiacej jednotky

Procesné zobrazovače a riadiace jednotky pre všetky priemyselné odvetvia. 

 
 

Procesné prevodníky a koncové spínače-RMA42

Procesné prevodníky a koncové spínače

Procesné prevodníky a koncové spínače v jedinom zariadení. 

 
 

Správcovia energií a aplikáciíi-RMS621

Správcovia energií a správcovia aplikácií

Správcovia energiou a správcovia aplikácií pre sledovanie procesných hodnôt. 

 
 

Napájacie zdroje a bariéry RN221N

Napájacie zdroje a bariéry

Napájacie zdroje a bariéry pre senzory a prevodníky. 

 
 

Portály a modemy Fieldgate_SFG500

Portály a modemy

Sieťový a miestny prístup k dátam prevádzkových zariadení.  

 
 

Ručné komunikátory Field_XpertRučné komunikátory

Prístup ku zbernicovým zariadeniam HART a FOUNDATION pre konfiguráciu, diagnostiku a údržbu.

 
 

Riešenie WirelessHART

Riešenie WirelessHART

Monitorovanie a správa najťažšie prístupných meracích bodov bez potreby nákladné kabeláže.  

 
 

Prepäťová ochrana-HAW562Prepäťová ochrana

Prepäťová ochrana pre ochranu proti prepätiu. 

 
 

 

Systémové komponenty Endress+Hauser – prehľad

ZDROJE, ODDEĽOVAČE, DISPLEJE, INDIKÁTORY, PREVODNÍKY

Máte od nás k dispozícii profesionálne riešenie a ucelený výrobný program Endress+Hauser. Je veľmi dôležité zobraziť merané údaje tak, aby ich obsluha mohla bez problémov odčítať. Takisto je samozrejmosťou napájanie prístrojov po prúdovej slučke aj v EX (SNV) prostredí, vykonanie jednoduchých matematických funkcií na meranej veličine. Tieto a aj iné požiadavky priamo pokrývajú prístroje Endress+Hauser.

Napájacie zdrojeVyhodnocovacie zariadenia

Napájacie zdroje RNS221
Napájacie zdroje RNB130
Iskrovo bezpečné napájacie zdroje

Procesné prevodníky RMA421
Procesné prevodníky RMA422
Procesné vyhodnocovače RTA421
Limitné vyhodnocovače RNB140

Procesné displeje / indikátoryPoľné displeje / indikátory

Procesné displeje RIA250
Procesné displeje RIA251
Procesné displeje RIA452

Poľné displeje RIA141
Poľné displeje RIA261
Poľné displeje RIT261

Programovateľné automatyKalorimetrické počítadlá

Aplikačný automat RMM621

Kalorimetrické počítadlá RMS621
Kalorimetrické počítadlá RMC621

Galvanické oddeľovačePrepäťové ochrany

Aktívne bariéry RN221N
Pasívne bariéry RB223
Galvanické oddeľovače RNB110
Opakovacie oddelovače RNB111
Pasívne oddeľovacie členy RNB112
Konfigurovateľné opakovače RNB150

Prepäťové ochrany HAW 569
Prepäťové ochrany HAW 560
Prepäťové ochrany HAW 561
Prepäťové ochrany HAW 562
Prepäťové ochrany HAW 565

Prevodníky

Prevodníky teploty RNB127
Prevodníky teploty RNB128