Snímače absolútneho tlaku a pretlaku – tlakové snímače Cerabar

Snímače tlaku pre priebežné meranie, tlakové spínače v kvapalinách

Priebežné meranie absolútneho tlaku a pretlaku, a tlakové spínače poskytujú bezpečnú možnosť merania kvapalín a plynov v rôznych aplikáciách. Senzory Cerabar a spínače Ceraphant spoľahlivo monitorujú hladinu produktu v potravinárskych aplikáciách. Tieto zariadenia disponujú rôznymi schváleniami pre hygienické aplikácie. Spoľahlivé meranie je zaručené tiež v procesnom priemysle, a to vďaka certifikovanej úrovni SIL a schváleniu z hľadiska ochrany proti výbuchu.

Tlakové snímače – snímače absolútneho tlaku a pretlaku

Radi Vám pripravíme ponuku na mieru, stačí nám zaslať dopyt kliknutím na tlačítko nižšie. Náš vyhľadávač produktov Vám taktiež pomôže nájsť vhodný prístroj, softwér, alebo systémové komponenty na základe výberu vlastností produktu. Aplikátor vás prevedie pomocou individuálneho výberu produktu pomocou parametrov aplikácie.

Poslať dopyt Product finder Applicator

Meranie absolútneho tlaku a pretlaku pomocou keramického alebo silikónového článku alebo membránového oddeľovača je dokonale vhodné pre rôzne aplikácie v procesnom priemysle alebo v hygienických priemyselných aplikáciách. Popri zodpovedajúcich technológiách senzorov a zariadení vhodných na daný konkrétny účel spoločnosť Endress + Hauser ponúka prevodníky tlaku s jednoduchým nastavením, či dokonca na princípe zapojenie plug & play, čím umožňuje ľahké uvedenie do prevádzky, zníženie nákladov a úsporu času – bez ohľadu na to, či sa jedná o tlakový spínač, alebo prevodník tlaku.

Meranie absolútneho tlaku a pretlaku: princíp merania

Silikónový článok: Prevádzkový tlak prehýba membránu izolujúcu od procesu a výplňová tekutina prenáša tlak na odporový mostík (polovodičové technológie). Meria a vyhodnocuje sa zmena výstupného napätia mostíka závislá na tlaku.

Tlakový spínač: tlakový spínač rozpojí alebo zopne elektrický kontakt PNP, akonáhle je dosiahnutý určitý nastavený tlak. Popri tom je navyše k dispozícii prúdový výstup 4 až 20 mA.

Výhody:

  • Silikónový článok: pre procesný tlak do 700 bar, malé, lícované procesné pripojenia, zaručená odolnosť proti preťaženiu, minimálne termické javy
  • Membránový oddeľovač: rôznorodé špeciálne materiály a procesné pripojenie, procesné teploty od -70 do +400 ° C
  • Tlakový spínač: kontrola funkcie a informácie priamo v mieste inštalácie prostredníctvom LED ukazovateľov a digitálneho displeja, ovládanie a vizualizácia možné aj prostredníctvom počítača, púzdro z nerezovej ocele a laserom gravírovaný výrobný štítok

Tlakomery – tlakové snímače – prevodníky tlaku Endress+Hauser

Digitálne tlakomery Cerabar S sú prevodníky tlaku Endress+Hauser najvyššej triedy, sú určené na náročné aplikácie v chémii, petrochémii, rafinériách, papierenskom priemysle, elektrárňach a tam, kde sa kladú najvyššie nároky na bezpečnosť a spoľahlivosť pri meraní tlaku. Digitálne tlakomery svojou modulárnou konštrukciou, širokým spektrom procesných prichytení, vysokou preťažiteľnosťou meracieho rozsahu a využiteľnosťou elektroniky sú ľahko prispôsobiteľné každej aplikácii.

Digitálny tlakomer Cerabar S

Základné technické parametre: • merací rozsah 0 – 0,5 kPa (5mbar) až 0 – 70 MPa (700bar) pri rel. a abs. tlaku, • negatívny tlak do -100 kPa (-1 bar, vákuum), • chyba merania menšia ako 0,05 %, • dlhodobá stabilita lepšia ako 0,05 % a 0,125 % na 5 rokov, • teplota meraného média -40 až +350°C, • procesné pripojenie: variabilné (závity, príruby atď.), • krytie IP66/IP67/IP68/NEMA6P, • výstup 4 – 20 mA, HART, Foundation Fieldbus, Profibus PA, • 4-riadkový alfanumerický displej s meranou hodnotou a grafickým znázorňovaním meracieho rozsahu a opisom meranej hodnoty, • Quick setup na rýchlejšie uvedenie do prevádzky, • Dat-modul s kompletnou konfiguráciou meracieho miesta a parametrami meracieho senzora, • FIFO 24h – záznam údajov tlaku a teploty spolu s diagnostickými a procesnými informáciami, • ovládanie formou menu (napr. ako mobilný telefón), • upravená konštrukcia na zvýšenie bezpečnosti pri aplikáciách v chemickom, petrochemickom priemysle a pri aplikáciách Gas&Oil.

Snímač tlaku Cerabar PMC 71
Použitie:
Procesné meranie absolútneho tlaku a relatívneho tlaku (podtlaklu a pretlaku)
meranie tlaku plynu, pary a kvapalín pre všetky oblasti priemyslu
Výhody snímača:
– je vysoko spoľahlivý a vhodný do vákua,
– používa ultračistú keramickú meraciu bunku Ceraphire® (99.9% Al2O3)

Merací rozsah: 40 bar, nastaviteľnosť 100:1
Prevádzková teplota: -20 …150 °C
Prevádzkový tlak: -1 (vákuum)…40 bar
Presnosť merania: lepšia ako 0,05%

Iné výhody:
– vysoká spoľahlivosť a bezpečnosť,
– SIL 2 podlľa IEC 61508 (TÜV SÜD),
– PED (Pressure Equipment Directive)

Technická dokumentácia: Katalógový list Cerabar S PMC71
Certifkikát nevýbušnosti: EX certifikát Cerabar S PMC71

Snímač tlaku Cerabar PMP 71
Použitie:
Procesné meranie absolútneho tlaku a relatívneho tlaku (podtlaklu a pretlaku)
meranie tlaku plynu, pary a kvapalín pre všetky oblasti priemyslu
Výhody snímača:
je vysoko spoľahlivý a vhodný pre vysoké tlaky, používa kovovú meraciu bunku

Merací rozsah: 700 bar, nastaviteľnosť 100:1
Prevádzková teplota: -20 …125 °C
Prevádzkový tlak: 100mbar…700 bar
Presnosť merania: lepšia ako 0,05%

Iné výhody:
-vysoká spoľahlivosť a bezpečnosť,
-PED (Pressure Equipment Directive)

Technická dokumentácia: Katalógový list Cerabar S PMP71
Certifkikát nevýbušnosti: EX certifikát Cerabar S PMP71
Technické dokumentácie nájdete v sekcii Download. Viac informácii v angličtine a nemčine nájdete na domovskej stránke Endress+Hauser

Inteligentné tlakomery Cerabar M

Inteligentné SMART tlakomery Cerabar M sú modulárne prevodníky tlaku strednej triedy s vysokou chemickou odolnosťou. Tlakomery Cerabar M poskytujú možnosť voľby analógovej alebo SMART elektroniky (HART) bez displeja alebo s displejom. Tlakomery majú hlavicu z hliníkovej zliatiny alebo z nerezovej ocele. Tlakomery Cerabar M sú pre svoju modulárnosť procesného pripojenia najčastejšie používané v potravinárstve, farmácii, biotechnológiách, vodárenstve, ale tiež v elektrárňach, papierenskom a chemickom priemysle.
SMART tlakomery Cerabar M – základné technické parametre:
• merací rozsah 0 – 10 kPa (100mbar) až 0 – 40 MPa (400bar), • negatívny tlak do -100 kPa (-1 bar, vákuum), • TD 10 : 1, • presnosť merania lepšia ako 0,1 % , • dlhodobá stabilita lepšia ako 0,1 %/rok, • mer. média -40 až +350 °C, • procesné pripojenie: variabilné (závity, príruby atď.), • krytie IP68/NEMA6P, • výstup 4 – 20 mA, HART. PROFIBUS

 

Predošlé verzie tlakových snímačov Radu Cerabar M

Nižšie uvádzame aj niektoré predošlé verzie produktov, ktoré sa už v súčasnej internetovej ponuke v „Product finder“ nenachádzajú, ale môžu byť ešte stále v plnej funkčnosti nasadené u zákazníkov v jednotlivých prevádzkach:

Inteligentný tlakomer Cerabar M PMP41
Použitie:
Procesné meranie absolútneho tlaku a relatívneho tlaku (podtlaku a pretlaku)
meranie tlaku plynu, pary a kvapalín pre všetky oblasti priemyslu
Výhody snímača: vynikajúca dlhodobá stabilita snímača
Merací rozsah: 100mbar až 400 bar, nastaviteľnosť 20:1
Prevádzková teplota: -40 …100 °C
Prevádzkový tlak: do 400 bar
Presnosť merania: lepšia ako 0,1%

Iné výhody:
– vysoká spoľahlivosť a bezpečnosť,
– SIL 2 podlľa IEC 61508 (TÜV SÜD),
– PED (Pressure Equipment Directive)

Technická dokumentácia: Katalógový list Cerabar M PMP41
Certifkikát nevýbušnosti: EX certifikát Cerabar M PMP41

Inteligentný tlakomer Cerabar M PMC41
Použitie:
Procesné meranie absolútneho tlaku a relatívneho tlaku (podtlaku a pretlaku)
meranie tlaku plynu, pary a kvapalín pre všetky oblasti priemyslu
Výhody snímača: je vhodný do vákua, používa ultračistú keramickú meraciu bunku Ceraphire® (99.9% Al2O3)
Merací rozsah: 10mbar až 40 bar, nastaviteľnosť 20:1
Prevádzková teplota: -40 …100 °C
Prevádzkový tlak: -1 (vákuum)…40 bar
Presnosť merania: lepšia ako 0,1%

Iné výhody:
– vysoká spoľahlivosť a bezpečnosť,
– SIL 2 podlľa IEC 61508 (TÜV SÜD),
– PED (Pressure Equipment Directive)

Technická dokumentácia: Katalógový list Cerabar M PMC41
Certifkikát nevýbušnosti: EX certifikát Cerabar M PMC41

Technické dokumentácie nájdete v sekcii Download. Viac informácii v angličtine a nemčine nájdete na domovskej stránke Endress+Hauser

 

Tlakové spínače Endress+Hauser

Analógové tlakové spínače Ceraphant T (tlakové snímače Ceraphant T)

Analógové tlakové spínače Cerabar T (tlakové snímače Cerabar T)

Technické informácie a katalógy

Dokument Veľkosť
Snimac a prevodnik tlaku Cerabar S PMC731 PMP731 PMC 731 PMP 731 1 MB
Snimac tlaku Cerabar S PMC631 PMC635 PMC 631 PMC 635 2 MB
Snimac tlaku Cerabar T PMC131 PMC 131 587 KB
Cerabar_T_PMP_131 107 KB
Cerabar_T_PMC_131_PMP_131_PMP_135 888 KB
Snimac_tlaku_Cerabar_M_PMP46_PMP48_PMP_46_PMP_48 826 KB