Radarové snímače hladiny

Kontinuálne meranie hladiny kvapalín a sypkých materiálov pomocou senzorov bezkontaktných radarov

Radarové meranie hladiny s inštaláciou senzora Micropilot v orientácii zhora nadol je dokonale vhodné pre všetky priemyselné odvetvia. Bezkontaktný radar s jednoduchým uvedením do prevádzky a bezproblémovou prevádzkou šetrí čas aj peniaze. Je určený na použitie v širokom rozsahu rôznych aplikácií – či v jednoduchých zásobných nádržiach, v korozívnych či agresívnych médiách, alebo v aplikáciách s presným meraním obsahu zásobníkov. Kliknite na nasledujúce tlačidlá a pozrite si široký sortiment prístrojov Micropilot pre využitie radarového merania.

Radarové meranie hladiny

Radi Vám pripravíme ponuku na mieru, stačí nám zaslať dopyt kliknutím na tlačítko nižšie. Náš vyhľadávač produktov Vám taktiež pomôže nájsť vhodný prístroj, softwér, alebo systémové komponenty na základe výberu vlastností produktu. Aplikátor vás prevedie pomocou individuálneho výberu produktu pomocou parametrov aplikácie.

Poslať dopyt Product finder Applicator

Radarové meranie hladiny predstavuje spoľahlivé riešenie, dokonca aj za extrémnych procesných podmienok (tlak, teplota) a v prítomnosti výparov. Micropilot je možné používať pre bezkontaktné meranie hladiny aj v hygienických aplikáciách. Rôzne verzie senzora Micropilot sú vhodné pre rôzne odvetvia, ako napríklad pre úpravne pitnej a odpadovej vody, potravinársky aj procesný priemysel alebo pre farmáciu (life sciences). K dispozícii sú rôzne verzie antén pre akýkoľvek typ aplikácie radarového merania.

Radarové meranie: princíp merania na základe doby prenosu (Time-of-Flight)

Senzor Micropilot funguje na základe vysokofrekvenčných radarových impulzov, ktoré sú vysielané anténou a odrážajú sa od povrchu média v dôsledku zmeny hodnoty Dk (relatívna dielektrická konštanta). Doba letu (Time-of-Flight) odrazeného radarového impulzu je priamo úmerná prekonanej vzdialenosti. Pri známych rozmeroch zásobníka je potom možné vypočítať výšku hladiny.

Výhody

  • Bezkontaktné, bezúdržbové meranie
  • Bez ovplyvnenia vlastnosťami média, ako napríklad hustotou alebo vodivosťou, a v sypkých materiáloch tiež bez ovplyvnenia hlukom či prachom vznikajúcim pri plnení
  • Voľne nastaviteľný rozsah merania
  • Pre vysoké teploty do +450 ° C

Radarové hladinomery Endress+Hauser

Bezdotykové snímače hladiny Micropilot FMR

Sú určené pre bezdotykové, bezkontaktné, neinvazívne meranie výšky hladiny kvapalín a sypkých materiálov. Princíp činnosti spočíva vo vysielaní vysokofrekvenčného elektromagnetického impulzu smerom k povrchu meraného média. Od povrchu sa impulz čiastočne odrazí a snímač, ktorý teraz pracuje zároveň ako smerový prijímač vyhodnocuje uplynutý čas medzi vyslaním a prijatím impulzu. Táto doba je priamo úmerná vzdialenosti snímača od hladiny. Princíp sa nazýva „Time of Flight“. (Endress+Hauser je celosvetovo najväčším výrobcom v oblasti ToF snímačov).

Radar vysiela za sekundu niekoľko miliónov impulzov, ktoré sa potom efektívne vyhodnocujú v elektronike prístroja.

Snímač hladiny Micropilot predstavuje neinvazivné meranie výšky hladiny. Radarový snímač je vhodný do extrémnych podmienok, pre toxické alebo vysoko agresívne kvapaliny a materiály.

Meranie výšky hladiny radarom (radarový snímač hladiny) je bezpečnejšou a spoľahlivejšou metódou oproti ultrazvukovým snímačom, hlavne v prípade extrémnych procesných podmienok, ako sú silné výpary, vákuum alebo vysoká prašnosť, resp. veľký teplotný gradient meraného média vo vysokých silách. Práve v týchto podmienkach vydobyli radary Micropilot a Levelflex pevné miesta.

Predošlé verzie radarových snímačov Radu Micropilot FMR

Nižšie uvádzame aj predošlé verzie produktov, ktoré sa už v súčasnej internetovej ponuke v „Product finder“ nenachádzajú, ale môžu byť ešte stále v plnej funkčnosti nasadené u zákazníkov v jednotlivých prevádzkach:

Radarové snímače hladiny Micropilot M FMR 230

Použitie: procesné nádrže, nádrže s miešadlom, nádrže s rýchlou zmenou hladiny, nekľudné hladiny, turbulentné hladiny, hladiny s penou
Výhody snímača: je vysoko spoľahlivý a používa výkonný vysokofrekvenčný modul 6 GHz
Merací rozsah: do 20 m pre kvapaliny
Prevádzková teplota: -60 …400 °C
Prevádzkový tlak: -1 (vákuum)…160 bar
Presnosť merania: ± 10 mm

Certifkikát nevýbušnosti: EX certifikát Micropilot M FMR 230

Radarové snímače hladiny Micropilot M FMR 231

Použitie: procesné nádrže, nádrže chemikálii a agresívnych kvapalín, úzke nádrže – radarový snímač hladiny Micropilot M FMR 231 má izolovanú tyčovú anténu z chemicky vysoko-odolného materiálu; PTFE, PPS
Výhody snímača: je vysoko spoľahlivý a používa výkonný vysokofrekvenčný modul 6 GHz
Merací rozsah: do 20 m pre kvapaliny
Prevádzková teplota: -40 …150 °C
Prevádzkový tlak: -1 (vákuum)…40 bar
Presnosť merania:± 10 mm

Radarové snímače hladiny Micropilot M FMR 250

Použitie: sypké materiály a sypké hmoty, silá sypkých hmôt – cementárne, vápenky, železiarne, kameňolomy, poľnonákupy, obilné silá a pod.
Výhody snímača: je vysoko spoľahlivý aj v extrémne prašnom prostredí, je optimalizovaný na meranie hladiny sypkého materiálu
Merací rozsah: do 70 m pre sypké hmoty
Prevádzková teplota: -40 …200 °C
Prevádzkový tlak: -1 (vákuum)…16 bar
Presnosť merania: ± 15 mm

Technické dokumentácie nájdete v sekcii Download. Viac informácii v angličtine a nemčine nájdete na domovskej stránke Endress+Hauser

Dokument Veľkosť
Snimac hladiny FMR230 FMR231 FMR240 FMR 230 FMR 231 FMR 240 2 MB
Snimac hladiny Micropilot FMR131 FMR 131 665 KB
Snimac hladiny Micropilot FMR230 FMR231 FMR240 FMR 230 FMR 231 FMR 240 (SK) 2 MB
Snimac hladiny Micropilot FMR230V FMR 230 V 939 KB
Snimac hladiny Micropilot FMR231E FMR 231 E 942 KB
Snimac hladiny Micropilot FMR530 FMR531 FMR532 FMR533 FMR 530 FMR 530 FMR 532 FMR 533 2 MB