Ručné komunikátory

Ručné komunikátory pre sprevádzkovanie a údržbu poľných prístrojov

Ručné komunikátory Field Xpert sú robustné mobilné počítače, ktoré umožňujú ľahký miestny prístup k poľným prístrojom prostredníctvom spojenia Bluetooth alebo wifi. Sú navrhnuté pre použitie so zbernicovými prístrojmi HART a FOUNDATION a možno ich používať pre nastavenie, odstraňovanie chýb a analýzu zariadení. Podľa príslušnej verzie môžu tiež čítať identifikačné návestia bezdrôtových zariadení RFID NFC. Field Xpert možno takisto pripájať k databáze prístrojov Endress+Hauser a sťahovať na mieste návody, certifikáty a kalibračné dáta prístrojov.

Ručné komunikátory

Radi Vám pripravíme ponuku na mieru, stačí nám zaslať dopyt kliknutím na tlačítko nižšie. Náš vyhľadávač produktov Vám taktiež pomôže nájsť vhodný prístroj, softwér, alebo systémové komponenty na základe výberu vlastností produktu. Aplikátor vás prevedie pomocou individuálneho výberu produktu pomocou parametrov aplikácie.

Poslať dopyt Product finder Applicator

Sytémová architektúra Field Xpert

Field_Xpert systémová architektúra

Princíp činnosti: pripojenie prístroja

Field Xpert sa pripája k poľnému prístroju jedným alebo dvoma spôsobmi. Pre poľné pripojenie sa používa buď modem HART, alebo FF/Bluetooth. Pre sieťové pripojenie je potrebné rozhranie wifi a prístup k prístroju je zabezpečený prostredníctvom zbernice FOUNDATION alebo brány HART. Rozhranie USB umožňuje archiváciu konfiguračných dát zariadenia na počítači.

Konfiguračný softvér zariadenia Xpert

Field Xpert môže byť vybavený softvérom Xpert zbernicového zariadenia HART a/alebo FOUNDATION. Okrem konfigurácie prístroja umožňuje diagnostiku prístroja podľa normy NAMUR NE 107 a porovnávanie konfigurácií. Prístup k databáze prístrojov Endress+Hauser umožňuje sťahovanie návodov a ďalších dát po celú dobu životnosti prístroja. Knižnice ovládačov zariadení (DD) sú automaticky aktualizované.

Výhody

  • Rýchle a jednoduché uvedenie do prevádzky v teréne
  • Stručná diagnostika prístroja s informáciami o príčinách a nápravných opatreniach (NAMUR NE 107)
  • Archivácia konfigurácií prístroja pre budúce porovnanie
  • On-line dáta po celú dobu životnosti prístroja, napr. návody a certifikáty
  • Vzdialená identifikácia prístroja pomocou RFID NFC tagov