Venturiho trubica, venturiho dýza

Dodávame normalizované Venturiho trubice v rôznych veľkostiach pre rôzne priemyselné aplikácie. Jedná sa o meranie prietoku, ktoré je založené na meraní tlakovej diferencie vznikajúceho na zúženej časti potrubia v prúdení média. Meranie prietoku preto nie je priame, ale vychádza z merania tlakového rozdielu pred škrtením a za ním. Tlaková diferencia je mierou zmeny potenciálnej energie na kinetickú energiu a vyjadruje prietok.

Normalizované Venturiho trubice sa vyrábajú v dvoch prevedeniach podľa normy a sú to:

– klasická Venturiho trubica
– Venturiho dýza

Klasická Venturiho trubica sa používa v potrubiach s vnútorným priemerom do DN 1200 mm pri pomere Beta od 0,3 do 0,75. Normalizovaná Venturiho dýza sa skladá z normalizovanej dýzy a difúzora. Difúzor môže mať sklon 7° až 30°. Venturiho dýza sa používa na meranie prietoku tekutín do svetlosti DN 500 mm pri pomere beta 0,3 až 0,8.

Venturiho trubice – typové rady

Predošlé verzie venturiho trubíc

Nižšie uvádzame aj niektoré predošlé verzie produktov, ktoré sa už v súčasnej internetovej ponuke v „Product finder“ nenachádzajú, ale môžu byť ešte stále v plnej funkčnosti nasadené u zákazníkov v jednotlivých prevádzkach:

DELTATOP, DELTATOP DV61S, DELTATOP DV61, DELTATOP DV6, DELTATOP DV
DELTASET, DELTASET DV61S, DELTASET DV61, DELTASET DV6, DELTASET DV

DokumentVeľkosť
Prietokomer Deltaset DPO50 DPO51 DPO52 DPO53 DPO 501 MB
Prietokomer Deltatop DPO10 DPO12 DPO15 DPO 10 DPO 12 DPO 151 MB
venturiho-trubica89 KB