Venturiho trubica, venturiho dýza

Dodávame normalizované Venturiho trubice v rôznych veľkostiach pre rôzne priemyselné aplikácie. Jedná sa o meranie prietoku, ktoré je založené na meraní tlakovej diferencie vznikajúceho na zúženej časti potrubia v prúdení média. Meranie prietoku preto nie je priame, ale vychádza z merania tlakového rozdielu pred škrtením a za ním. Tlaková diferencia je mierou zmeny potenciálnej energie na kinetickú energiu a vyjadruje prietok.

Normalizované Venturiho trubice sa vyrábajú v dvoch prevedeniach podľa normy a sú to:

– klasická Venturiho trubica
– Venturiho dýza

Klasická Venturiho trubica sa používa v potrubiach s vnútorným priemerom do DN 1200 mm pri pomere Beta od 0,3 do 0,75. Normalizovaná Venturiho dýza sa skladá z normalizovanej dýzy a difúzora. Difúzor môže mať sklon 7° až 30°. Venturiho dýza sa používa na meranie prietoku tekutín do svetlosti DN 500 mm pri pomere beta 0,3 až 0,8.

Venturiho trubice – typové rady

Predošlé verzie venturiho trubíc

Nižšie uvádzame aj niektoré predošlé verzie produktov, ktoré sa už v súčasnej internetovej ponuke v „Product finder“ nenachádzajú, ale môžu byť ešte stále v plnej funkčnosti nasadené u zákazníkov v jednotlivých prevádzkach:

DELTATOP, DELTATOP DV61S, DELTATOP DV61, DELTATOP DV6, DELTATOP DV
DELTASET, DELTASET DV61S, DELTASET DV61, DELTASET DV6, DELTASET DV

Dokument Veľkosť
Prietokomer Deltaset DPO50 DPO51 DPO52 DPO53 DPO 50 1 MB
Prietokomer Deltatop DPO10 DPO12 DPO15 DPO 10 DPO 12 DPO 15 1 MB
venturiho-trubica 89 KB