Prepäťová ochrana

Prepäťová ochrana pre ochranu proti prepätiu

Využiteľnosť technológie je veľmi dôležitá, pretože aj veľmi krátke poruchy vo výrobe môžu spôsobiť vysoké straty tržieb. Preto musí byť zaručená príslušná ochrana zariadenia, napr. ochrana proti napäťovým rázom, a takisto vysoká využiteľnosť prevádzkových technológií. Priamy a nepriamy úder blesku a takisto prepínacie operácie v rámci procesu môžu generovať napäťové preťaženia v napájacích vedeniach a komunikačných obvodoch, ako napríklad v systémoch prevádzkovej zbernice.

Prepäťová ochrana

Radi Vám pripravíme ponuku na mieru, stačí nám zaslať dopyt kliknutím na tlačítko nižšie. Náš vyhľadávač produktov Vám taktiež pomôže nájsť vhodný prístroj, softwér, alebo systémové komponenty na základe výberu vlastností produktu. Aplikátor vás prevedie pomocou individuálneho výberu produktu pomocou parametrov aplikácie.

Poslať dopyt Product finder Applicator

Prepäťová ochrana sa používa predovšetkým v procesnej automatizácii a v meracej a komunikačnej technológii v chemickom priemysle a farmácii, vodohospodárstve a čistení odpadových vôd, ako aj v potravinárskom priemysle.

Portfólio prvkov prepäťovej ochrany zahŕňa:

  • prepäťovú ochranu pre montáž na DIN lištu;
  • prepäťovú ochranu pre inštaláciu do vonkajšieho prostredia;
  • prepäťovú ochranu pre signálne káble;
  • prepäťovú ochranu pre komunikačné vedenie prevádzkových zberníc;
  • prepäťovú ochranu pre napájacie vedenie.

Prepäťová ochrana HAW562

Princíp merania

Prepäťová ochrana slúži k ochrane elektronických súčiastok v poľných prístrojoch pred zničením. Zaručuje, aby prepäťové rázy, ku ktorým dochádza v signálnych kábloch (napr. 4 až 20 mA), v komunikačných vedeniach prevádzkových zberníc (HART, PA, FF) a v napájacích vedeniach, boli bezpečne odvádzané do zemniacich systémov. Funkčnosť elektronickej súčasti určenej k ochrane tak nie je ovplyvnená, pretože vďaka pripojenii ochrannej jednotky bez impedancie nemožno zaviesť rušivé poklesy napätia.

Výhody

  • Voliteľne k dispozícii so schválením iskrovej bezpečnosti ATEX a SIL2
  • Voliteľne k dispozícii prepäťová ochrana pre montáž do vonkajšieho prostredia alebo na DIN lištu
  • Voliteľne k dispozícii prepäťová ochrana pre napájacie vedenie, signálne káble a komunikačné vedenie prevádzkových zberníc
  • Zvýšená využiteľnosť technológie, pretože prepäťová ochrana je dokonale prispôsobená elektronickým súčastiam v procesnej automatizácii a technológii procesného merania