pH senzory a prevodníky

Výrobky pre vysoko kvalitné meranie pH vo všetkých odvetviach

Viac ako 30% všetkých meraní súvisiacich s kvalitou procesov predstavujú merania pH. Práve z tohto dôvodu sú spoľahlivé pH senzory a prevodníky extrémne dôležité pre optimalizáciu technologických celkov a bezpečnosť procesov. Ponúkame obsiahle portfólio pre všetky prevádzkové podmienky, ako sú stabilné procesy, rýchlo sa meniace zloženie médií, lepivé médiá, prostredie s nebezpečenstvom výbuchu alebo hygienické aplikácie. Kliknite na nasledujúce tlačidlá a objavte naše ISFET, smaltované alebo sklenené pH senzory, prevodníky, armatúry a kalibračné riešenia.

pH senzory a prevodníky

Radi Vám pripravíme ponuku na mieru, stačí nám zaslať dopyt kliknutím na tlačítko nižšie. Náš vyhľadávač produktov Vám taktiež pomôže nájsť vhodný prístroj, softwér, alebo systémové komponenty na základe výberu vlastností produktu. Aplikátor vás prevedie pomocou individuálneho výberu produktu pomocou parametrov aplikácie.

Poslať dopyt Product finder Applicator

Ako vyberať elektródy na meranie pH

pH senzory a prevodníky sa používajú v mnohých odvetviach, napr. v chemickom, potravinárskom a nápojovom, farmaceutickom, ropnom a plynárenskom priemysle či ťažkom strojárstve, pri úprave a čistení vôd a v elektrárenských prevádzkach. Výber senzorov závisí na danej aplikácii. Membránu skleneného senzora a referenčný systém vyberte podľa svojich potrieb. Senzory ISFET používajte v prípadoch, kde nemožno tolerovať prípadné poškodenie sklenenej elektródy alebo kde médiá obsahujú vysoké množstvo organických rozpúšťadiel. Smaltované senzory nachádzajú využitie v situáciách, kedy je vyžadovaná dlhodobá stabilita a čo najmenšie nároky na údržbu.

Hodnotu pH kvapaliny možno vypočítať pomocou potenciometrického meracieho princípu. Táto videoukážka vás s týmto princípom merania zoznámi a ukáže spôsob jeho fungovania.

 

Meranie pH pomocou sklenených elektród a smaltovaných elektród

Hodnota pH sa používa ako merná jednotka pre stanovenie kyslosti alebo zásaditosti kvapalného média. Prvkom citlivým na hodnotu pH je u sklenených elektród sklenená banka, ktorá generuje elektrochemický potenciál v závislosti od hodnoty pH daného média. Tento potenciál je generovaný na základe prenikania malých iónov H+ vonkajšou vrstvou membrány, zatiaľ čo väčšie, záporne nabité ióny zostávajú v roztoku.

Sklenené sondy na meranie pH obsahujú integrovaný referenčný systém Ag / AgCl, ktorý slúži ako nevyhnutná referenčná elektróda. Hodnota pH sa vypočíta z rozdielu potenciálov medzi referenčným systémom a meracím systémom využitím Nernstovej rovnice. Naše pH senzory a prevodníky dosahujú mimoriadne úrovne linearity merania v extrémne širokom rozsahu hodnôt pH.

Princíp merania u smaltovaných elektród na meranie pH zodpovedá princípu u sklenených pH senzorov, avšak elementom citlivým na hodnotu pH je smalt.

Princíp merania pH sklenenou elektródou

 

 

 

©Endress+Hauser

 

Meranie pH pomocou elektród ISFET

Hodnota pH sa meria pomocou iónovo selektívneho poľom riadeného tranzistora (ISFET). Jedná sa o jednoduchý tranzistor s emitorom a kolektorom, ktoré sú od bázy oddelené polovodičovou vrstvou. Tu sa môžu akumulovať vodíkové ióny z média. Výsledný vonkajšie kladný náboj sa „zrkadlí“ na vnútornej strane bázy, kde tak vzniká záporný náboj. Tým je polovodičový kanál uvádzaný do vodivého stavu. Čím viac iónov H+ sa nahromadí na báze, tým väčší prúd preteká medzi emitorom a kolektorom.

Princíp merania pH pomocou ISFET

 

 

 

©Endress+Hauser

 

Výhody

  • Naše pH senzory a prevodníky plnia všetky požiadavky od základných funkcií až po viackanálové a multiparametrové merania.
  • Pre zabezpečenie maximálnej presnosti ponúkame pufre, roztoky a štandardy pH pre presné nastavenie a kalibráciu pH. Sú vyrábané v našej vlastnej stálej kalibračnej laboratóriu s platnou akreditáciou DAkkS (nemecký inštitút pre akreditáciu).
  • Rôzne typy elektród a referenčných systémov s diafragmami PTFE odpudzujúcich nečistoty cez rýchle keramické až po otvorené diafragmy odolné voči zanášaniu.
  • Ponúkame armatúry na meranie pH pre všetky odbory použitia: armatúry pre pevnú inštaláciu, ponorné armatúry, prietokové armatúry a retrakčné armatúry.
  • Automatizované systémy pre kalibráciu, presné nastavenie a čistenie zaručujú optimálnu výkonnosť pH senzorov a prevodníkov v chemických procesoch, vo farmaceutickej výrobe alebo hygienických aplikáciách.