Analyzátory – prehľad

Analyzátory

Analyzátory sú kompaktné analyzačné systémy na analýzu, čiže meranie, monitorovanie, alebo na zisťovanie špecifických vlastností. S nami máte na výber, ponúkame širokú paletu kompaktných, prenosných aj stacionárnych snímačov a analyzátorov.
Poskytneme Vám komplexný servis pre analyzátory, know-how, poradenstvo, údržbu.

Analyzátory - prehľad

Meranie pH Meranie ORP redox potenciálu

pH elektródy sklenené
pH elektródy bez skla
Memosens - digitálne pH elektródy
Prevodníky pH
Prenosné pH metre

ORP redox elektródy
Memosens - digitálne ORP elektródy
Prevodníky ORP redox potenciálu
Prenosné ORP metre

Meranie vodivosti Meranie kyslíka

Snímače vodivosti indukčné
Snímače vodivosti elektródové
Prevodníky vodivosti
Prenosné meranie vodivosti

Kyslíkové sondy amperometrické
kyslíkové sondy optické
Memosens - digitálny kyslíkomer
Prevodníky kyslíka
Prenosné meranie kyslíka

Meranie zákalu Meranie chlóru

Snímače zákalu
Zákalové sondy
Prevodníky zákalu
Prenosné meranie zákalu

Snímače chlóru
Chlórové sondy
Prevodníky chlóru
Prenosné meranie chlóru

Meranie rozhrania zákalu Analyzátory celkového množstva

Optický snímač rozhrania zákalu
Ultrazvukový snímač rozhrania zákalu

Analyzátory BSK (BOD)
Analyzátory CHSK (COD)
Analyzátory SAC
Analyzátory TOC

Analyzátory látok Analyzátory - indikátory

dusičnany, dusitany, dusík, fosfát
čpavok (ammoniak)
toxicita

hliník, celkový chlór, voľný chlór, chróman
meď, železo, tvrdosť, hydrazín, mangán
nitrit, nitrát, NOX, kremík (silikát), sodík
sulfid, vápnik
Analyzátory SAC
Analyzátory TOC

Predošlé verzie analyzátorov a analyzačných systémov

Nižšie uvádzame aj niektoré predošlé verzie produktov, ktoré sa už v súčasnej internetovej ponuke v „Product finder“ nenachádzajú, ale môžu byť ešte stále v plnej funkčnosti nasadené u zákazníkov v jednotlivých prevádzkach.

Technické dokumentácie nájdete v sekcii Download. Viac informácii v angličtine a nemčine nájdete na domovskej stránke Endress+Hauser

Dokument Veľkosť
Analyzator Stamolys CA70 PH CA 70 PH 217 KB
Analyzator Stamosens CNM750 CNM 750 110 KB
Analyzator Stamosens CSM750 CSS70 CSM 750 CSS 70 (SK) 328 KB
Analyzator Stamosens CSM750 CSS70 CSM 750 CSS 70 111 KB
Analyzator Micro Ultra Filtracia CAT430 CAT 430 785 KB
Analyzator sedimentacna jednotka CA50 CA 50 256 KB
Analyzator Stamolys CA50 CA30 CA 50 CA 30 482 KB
Analyzator Stamolys CA70 AM CA 70 AM 212 KB
Analyzator Stamolys CA70 NI CA 70 NI 218 KB