Kyslíkové senzory a prevodníky

Výrobky pre vysoko presné meranie kyslíka pre všetky odvetvia

Meranie rozpusteného kyslíka má zásadný význam pre zabezpečenie kvality a riadenia procesov v množstve aplikácií, ako napr. riadenie aerácie, fermentácie alebo inertizácie. Ponúkame inštrumentáciu pre spoľahlivú a presnú analýzu kyslíka vo všetkých rozsahoch merania od stopových až po vysoké koncentrácie, a pre všetky podmienky, ako napr. prostredie s nebezpečenstvom výbuchu alebo hygienické procesy. Kliknutím na tlačidlo nižšie sa zoznámite s našou širokou ponukou senzorov a prevodníkov rozptýleného kyslíka.

Kyslíkové senzory a prevodníky

Radi Vám pripravíme ponuku na mieru, stačí nám zaslať dopyt kliknutím na tlačítko nižšie. Náš vyhľadávač produktov Vám taktiež pomôže nájsť vhodný prístroj, softvér, alebo systémové komponenty na základe výberu vlastností produktu. Aplikátor vás prevedie pomocou individuálneho výberu produktu pomocou parametrov aplikácie.

Poslať dopyt Product finder Applicator

Ako vyberať kyslíkové senzory

Kyslíkové senzory a prevodníky sa používajú napr. vo vodárenstve a odpadových vodách, v chemickom priemysle, energetike, life sciences, farmácii, potravinách a nápojoch a chove rýb. Výber senzorov závisí na vašich požiadaviek: ampérometrické kyslíkové senzory merajú presne a lineárne od stopových až po vysoké koncentrácie. Vyžadujú však pravidelnú údržbu. Výhodou optických kyslíkových senzorov je rýchla dostupnosť stabilných meraných hodnôt a prakticky bezúdržbová prevádzka.


Koncentráciu kyslíka rozptýleného v kvapaline možno stanoviť na princípe ampérometrického alebo optického merania. Toto video ukazuje, ako tieto princípy merania fungujú.

Meranie kyslíka s ampérometrickými senzormi

Ampérometrické kyslíkové sondy obsahujú pracovné a referenčné elektródy. Obe elektródy sú priamo napájané z prevodníka a v spoločnom priestore sú umiestnené v elektrolyte. Kyslík prestupuje z média do elektrolytu membránou a generuje prúd na pracovnej elektróde. Referenčná elektróda udržuje systém v chode na základe chemicky ekvivalentnej reakcie. Výsledný prúd je úmerný parciálnemu tlaku kyslíka v médiu.

Princíp ampérometrického merania kyslíku

 

 

 

©Endress+Hauser

 

Meranie kyslíka s optickými senzormi

Optické kyslíkové sondy využívajú metódu vyhasnutia fluorescencie a obsahujú LED, fotodiódu a oddiel pre separáciu média, ktorý je pokrytý vrstvou prepúšťajúcou kyslík. Vrstva obsahuje markerové molekuly, ktoré sú vybudzované oranžovým svetlom a reagujú tmavo červeným fluorescenčným svetlom. Kyslíkové molekuly sa pripájajú k markerovým molekulám a tlmia (zhasínajú) fluorescenčné svetlo. Fotodióda následne meria intenzitu svetla, ktorá odráža parciálny tlak kyslíka v médiu.

Princíp optického merania kyslíku

 

 

 

©Endress+Hauser

 

Kompenzácia starnutia elektródy alebo LED

S postupom času môže každý kyslíkový senzor trpieť prejavmi starnutia, ktoré skresľujú meranie:

  • Referenčná elektróda ampérometrických sond sa môže zaniesť vrstvou bromidu strieborného, ktorá znižuje účinné napätie.
  • Meracie LED optických sond môže strácať intenzitu.

Pre kompenzáciu týchto vplyvov ponúkame ampérometrické senzory s prídavnou referenčnou elektródou, ako aj optické senzory s referenčnou LED. Naše senzory tak zaručujú presné a spoľahlivé hodnoty v dlhodobom horizonte.

Princíp ampérometrického merania kyslíka s referenčnou elektródou

Princíp optického merania kyslíka s referenčnou svietivou diódou

 

 

 

©Endress+Hauser

Výhody

  • Ponúkame kyslíkové senzory a prevodníky, ktoré spĺňajú všetky požiadavky od základných funkcií po viackanálové a viacparametrické merania.
  • Naše kyslíkové prevodníky spracovávajú meraný signál každého kyslíkového senzoru a zobrazujú ho podľa vašich požiadaviek: ako parciálny tlak kyslíka, koncentráciu kyslíka alebo percentuálne nasýtenie kyslíka.
  • Naše sondy na meranie rozpusteného kyslíka zaručujú plnú flexibilitu z hľadiska inštalácie do kanálov, nádrží in-line do potrubia alebo prietočne.
  • Vyberte si zo širokej ponuky armatúr pre všetky oblasti použitia: pevné montážne armatúry, ponorné armatúry, prietokové a retrakčné armatúry.
  • Jednoduché kvapalné štandardy pre kalibráciu kyslíka pomáhajú spoľahlivo validovať a kalibrovať kyslíkové senzory vrátane nuly každého kyslíkového senzoru.