Teplomerové jímky a ochranné trubice

Teplomerové jímky a ochranné trubice pre teplotné senzory v rôznych priemyselných aplikáciách

Teplomerová jímka predstavuje časť teplomera prichádzajúcu do styku s procesným médiom. Teplomerové jímky sa delia na ochranné rúrky konštruované zo zváraných rúr a teplomerové jímky vyrábané z plných tyčových materiálov vyvŕtaním príslušného otvoru.
Teplomery v mnohých prípadoch nie je možné umiestniť priamo do média, ale potrebujú určitú ochranu pred nepriaznivými procesnými podmienkami. Teplomerová / ochranná jímka navyše poskytuje možnosť výmeny meracej vložky bez prerušenia procesu.

Teplomerové jímky a ochranné trubice

Radi Vám pripravíme ponuku na mieru, stačí nám zaslať dopyt kliknutím na tlačítko nižšie. Náš vyhľadávač produktov Vám taktiež pomôže nájsť vhodný prístroj, softvér, alebo systémové komponenty na základe výberu vlastností produktu. Aplikátor vás prevedie pomocou individuálneho výberu produktu pomocou parametrov aplikácie.

Poslať dopyt Product finder Applicator

Popis sortimentu

Naše veľké portfólio teplomerových jímok a ochranných rúrok zahŕňa:

  • závitové, navarované, lisované a prírubové procesné pripojenia pre hygienické a všetky ostatné aplikácie
  • Konštruované ochranné jímky
  • Ochranného jímky z jednoliateho tyčového materiálu

 

Teplomerová jímka TT511

©Endress+Hauser

V procesnej automatizáciu sa ako štandardné osvedčili dva princípy merania teploty

RTD – odporové teplotné senzory: princíp merania

Odporové teplotné senzory menia elektrický odpor so zmenou teploty. Sú vhodné pre meranie teplôt od -200 ° C do pribl. 600 ° C a vyznačujú sa vysokou presnosťou merania a dlhodobou stabilitou. Najčastejšie používaný senzor je Pt100. RTD senzory Endress+Hauser štandardne spĺňajú triedu presnosti A normy IEC 60751.

TC – termočlánky: princíp merania

Termočlánok je komponent vyrobený z dvoch rôznych kovov spojených na jednom konci. Ak sú spojené a voľné konce vystavené rôznym teplotám, je na otvorenom konci pôsobením Seebeckova javu vyvolaný elektrický potenciál (termoelektrická sila). Pomocou tzv. termočlánkových referenčných tabuliek (pozri IEC 60584) možno vypočítať teplotu na spojení (bod merania).

Termočlánky sú vhodné pre meranie teploty v rozsahu od O ° C do +1800 ° C. Vyznačujú sa krátkou dobou odozvy a vysokou odolnosťou proti vibráciám.

Výhody

  • Predlžuje životný cyklus meracej vložky vďaka poskytovanej ochrane pred vplyvmi procesu
  • Možnosť výmeny meracej vložky za bežných procesných podmienok
  • Mechanická odolnosť voči tlaku a prietoku