Teplotné spínače

Teplotné spínače pre sledovanie teploty

Cenová úspora, optimálne využitie priestoru, spoľahlivá prevádzka a jednoduché uvedenie do prevádzky signalizujú modernú technológiu merania procesu. Teplotné spínače úplne spĺňajú tieto požiadavky vo všetkých priemyselných odvetviach. Sú určené pre bezpečné monitorovanie procesných teplôt, je možné vyberať medzi jedným alebo dvoma spínacími výstupmi, ako aj jedným spínacím výstupom a jedným štandardizovaným analógovým výstupom. Rozmanitosť procesných pripojení zaručuje vysokú flexibilitu.

Teplotné spínače

Radi Vám pripravíme ponuku na mieru, stačí nám zaslať dopyt kliknutím na tlačítko nižšie. Náš vyhľadávač produktov Vám taktiež pomôže nájsť vhodný prístroj, softwér, alebo systémové komponenty na základe výberu vlastností produktu. Aplikátor vás prevedie pomocou individuálneho výberu produktu pomocou parametrov aplikácie.

Poslať dopyt Product finder Applicator

Popis sortimentu

Naše portfólio modulárnych teplotných spínačov zahŕňa:

  • teplotné spínače s prevodníkom a displejom
  • široký rozsah procesných pripojení (clamp, kovové utesňovacie systémy, navarovací adaptér, APV-inline, Varivent, Ingold, zvieracie skrutkovanie, …)
  • Senzory s najkratšími časmi odozvy (t90s: 2 s) podporujú optimálne riadenie výroby

Teplotný spínač TTR35

©Endress+Hauser

 

RTD – odporové teplotné senzory: princíp merania

Odporové teplotné senzory menia elektrický odpor so zmenou teploty. Sú vhodné pre meranie teplôt od -200 ° C do pribl. 600 ° C a vyznačujú sa vysokou presnosťou merania a dlhodobou stabilitou. Najčastejšie používaný senzor je Pt100. RTD senzory Endress+Hauser štandardne spĺňajú triedu presnosti A normy IEC 60751.

TC – termočlánky: princíp merania

Termočlánok je komponent vyrobený z dvoch rôznych kovov spojených na jednom konci. Ak sú spojené a voľné konce vystavené rôznym teplotám, je na otvorenom konci pôsobením Seebeckova javu vyvolaný elektrický potenciál (termoelektrická sila). Pomocou tzv. termočlánkových referenčných tabuliek (pozri IEC 60584) možno vypočítať teplotu na spojení (bod merania).

Termočlánky sú vhodné pre meranie teploty v rozsahu od O ° C do +1800 ° C. Vyznačujú sa krátkou dobou odozvy a vysokou odolnosťou proti vibráciám.

Výhody

  • Integrovaná spínacia elektronika pre decentralizované a úsporné monitorovanie a riadenie procesov
  • Dlhodobo stabilný teplotné senzory
  • Vysoká presnosť v celom rozsahu teplôt okolia a krátka doba odozvy
  • Programovateľné z PC