Analyzátory kremíka, železa, chrómanov, tvrdosti a sodíka

Produkty pre vysoko presné analýzy v oblasti úpravy pitnej a úžitkovej vody, a v energetickom priemysle.

Dodávatelia pitnej vody a minerálnej vody, užívatelia procesnej vody alebo manažéri čistiarní odpadových vôd musia presne vedieť, aké látky sú vo vode rozpustené, aby zaisťovali zdravie spotrebiteľov, chránili majetok spojený s vysokými kapitálovými investíciami, dosahovali bezpečné procesy a optimalizovali ochranu životného prostredia. V kocke: Naše analyzátory tvrdosti vody, železa, chrómu, hliníka a sodíka zaisťujú vysokú kvalitu vody vo všetkých aplikáciách. Ak sa chcete dozvedieť viac o našej širokej rade analyzátorov kovov, kliknite na tlačidlá nižšie.

Analyzátory kremíka, železa, chrómanov, tvrdosti a sodíka

Radi Vám pripravíme ponuku na mieru, stačí nám zaslať dopyt kliknutím na tlačítko nižšie. Náš vyhľadávač produktov Vám taktiež pomôže nájsť vhodný prístroj, softvér, alebo systémové komponenty na základe výberu vlastností produktu. Aplikátor vás prevedie pomocou individuálneho výberu produktu pomocou parametrov aplikácie.

Poslať dopyt Product finder Applicator

Aplikácie pre pitnú vodu

Pitná voda, minerálna voda, pramenitá voda a balená voda nielenže musia byť sterilné a neznečistené, ale musia tiež dobre chutiť a byť esteticky lákavé. To je dôvodom, prečo národné a medzinárodné orgány, ktoré majú v kompetencii kvalitu vody, stanovujú prísne limitné hodnoty pre látky, ktoré sú škodlivé ľudskému zdraviu, ako napríklad ako napr. chróm a hliník, a takisto pre látky, ktoré majú negatívny vplyv na chuť vody, ako napr. železo, horčík a sodík. Analytické prístroje poskytujú informácie potrebné na zabezpečenie vysokej kvality vody.

Aplikácie pre procesné vodu

Procesná voda tvorí približne jednu štvrtinu celkovej spotreby vody. Procesná voda sa používa pre galvanizáciu, spracovanie kovov, výrobu pary a pre mnoho ďalších účelov. Kontaminácia kremíkom alebo vysoká tvrdosť môžu spôsobiť poškodenie technologických celkov alebo vytvárať nánosy. Zlúčeniny šesťmocného chrómu sú vysoko toxické a za žiadnych okolností sa nesmie dostať do povrchových vôd. Z tohto dôvodu sú vyžadované efektívne nástroje na monitorovanie kvality vody používanej pre technológiu, a napájacej a chladiacej vody v energetike.


Koncentrácia kovov v kvapaline sa stanovuje kolorimetricky. Táto videoukážka vás s týmto princípom merania zoznámi a ukáže spôsob jeho fungovania.

Naše portfólio analyzátorov kovov

 • Analyzátor kremíku (kremičitanov)
 • Analyzátor železa
 • Analyzátor tvrdosti
 • Analyzátor chromanov
 • Analyzátor hliníku
 • Analyzátor horčíku
 • Analyzátor medi

Analyzátory využívajúce kolorimetrický princíp

Kolorimetrická analýza je založená na meraní absorbcie, čiže útlmu svetla o špecifickej vlnovej dĺžke. Do vzorky sa pridávajú reagencie, s ktorými analyzovaný parameter vytvorí špecifickú farbu. Intenzita danej farby sa potom meria fotometricky. Detektory hodnotia rozdiel medzi intenzitou emitovaného a dopadajúceho svetla. Špecifická absorpcia je úmerná koncentrácii farebného produktu a je daná prednastavenými kalibračnými krivkami.

Princíp kolorimetrického merania

 

 

©Endress+Hauser

 

Výhody

 • Naše analyzátory tvrdosti vody, železa, chrómanov a hliníka využívajú štandardizované kolorimetrické metódy. Ich merania možno priamo porovnávať s laboratórnymi výsledkami.
 • Ponúkame všetky potrebné chemikálie:

– činidlá a štandardné roztoky pre meranie tvrdosti: Komplexometrická metóda
– činidlá pre meranie železa: ferrozinová metóda
– činidlá pre meranie chrómany: difenylkarbazidová metóda
– činidlá pre meranie hliníka: pyrocatecholová metóda

 • Všetky činidlá potrebné pre analýzu kovov sú kvôli zabezpečeniu dlhej doby skladovateľnosti dodávané v podobe „ready-to-prepare“. Dodávajú sa kompletne s požadovanými bezpečnostnými listami (MSDS).
 • Naše systémy spoľahlivej prípravy vzoriek vo všetkých aplikáciách disponujú automatickým spätným preplachom pomocou vzduchu, vody alebo čistiaceho prostriedku.
 • Naše analyzátory Liquiline System CA80 ponúkajú jednoduché ovládanie aj možnosť servisu. Naviac je možné prepojenie s až štyrmi senzormi Memosens, čím je zaistený ešte detailnejší prehľad o procese, bez potreby ďalších meracích prístrojov.