Meranie hladiny – snímače hladiny – hladinomery

Kontinuálne meranie hladiny a detekcia limitnej hladiny v kvapalinách a sypkých materiáloch

Stála kvalita výrobku, bezpečnosť zariadení a ekonomická efektívnosť – to sú dôležité aspekty pre každý bod merania hladiny.
Hladina kvapalín, pást, sypkých materiálov alebo skvapalnených plynov je zvyčajne meraná v nádržiach, silách alebo pohyblivých kontajneroch. Pre kontinuálne meranie hladiny, rozhrania a hustoty, ako aj pre limitné spínače hladiny je k dispozícii široký rozsah meracích metód. Spoločnosť Endress+Hauser vás podporuje od plánovania až po uvedenie do prevádzky a údržbu vášho merania.

Výhody

  • Pre každý typ merania to správne riešenie – viď prehľad nižšie
  • Spoločnosť Endress+Hauser, ako jednotka na svetovom trhu v oblasti merania hladiny, garantuje správu inštalovaných prístrojov
  • Celosvetová podpora a servis
  • Know-how pre celý životný cyklus vášho výrobku

Meranie výšky hladiny

Radi Vám pripravíme ponuku na mieru, stačí nám zaslať dopyt kliknutím na tlačítko nižšie. Náš vyhľadávač produktov Vám taktiež pomôže nájsť vhodný prístroj, softwér, alebo systémové komponenty na základe výberu vlastností produktu. Aplikátor vás prevedie pomocou individuálneho výberu produktu pomocou parametrov aplikácie.

Poslať dopyt Product finder Applicator

Radarové snímače hladiny LevelflexMeranie hladiny radarom s vedenými impulzmi

Meranie hladiny radarom s vedenými impulzmi ponúka spoľahlivé merania hladiny kvapalín a sypkých materiálov. Senzor Levelflex predstavuje bezpečné riešenie, dokonca aj za extrémnych procesných podmienok.

 
 

Radarové meranie hladiny MicropilotRadarové meranie hladiny

Radarové meranie hladiny ponúka spoľahlivé bezkontaktné, bezúdržbové meranie v kvapalinách a sypkých materiáloch. Senzor Micropilot je bezpečným riešením, dokonca aj za extrémnych procesných podmienok. 

 

Hydrostatické snímače hladinyHydrostatické meranie výšky hladiny

Hydrostatické meranie hladiny pomocou prevodníkov tlaku pre aplikácie s kvapalinami. Zariadenia Deltapilot alebo Waterpilot s meracím článkom Contite nie sú ovplyvňované možnou tvorbou peny. 

 

Ultrazvukové snímače hladiny ProsonicUltrazvukové meranie hladiny

Bezkontaktné ultrazvukové meranie hladiny funguje v kvapalinách a sypkých materiáloch. Senzory hladiny Prosonic sú osvedčeným a tiež cenovo výhodným riešením pre meranie úrovne hladiny. 

 
 

Vibračné snímače hladiny Liquiphant, SoliphantVibračný princíp detekcie limitnej hladiny

Vibračné princíp detekcie limitnej hladiny ponúka bezpečnú prevenciu preplnenia zásobníkov kvapalinami a sypkými materiálmi. Spínače Liquiphant a Soliphant predstavujú bezpečné riešenie, dokonca aj za extrémnych procesných podmienok. 

 
 

Kapacitné snímače hladiny Liquicap, Liquipoint, Minicap SolicapKapacitné meranie hladiny

Priebežné kapacitné meranie hladiny a detekcia limitnej hladiny funguje v prípade kvapalín a sypkých látkok. Senzory Liquicap, Liquipoint, Solicap a Minicap predstavujú jednoduché a cenovo výhodné meracie sondy. 

 
 

Servo snímače hladiny ProservoServo Meranie hladiny

Pre kontinuálne meranie výšky hladiny a hustoty kvapalín a skvapalnených plynov pri správe veľkoobjemových nádržových parkov (Tank & Gauging a System & Gauging). Použitie pre: custody transfer (fakturácia, bilancia, daňový sklad) ako aj inventory control (správa nádržových parkov). 

 
 

Konduktívne vodivostné snímače hladinyKonduktívne (vodivostné) meranie hladiny

Konduktívne spínače ponúkajú jednoduchú a bezpečnú detekciu limitnej hladiny vo vodivých kvapalinách. Liquipoint sa hodí pre široký rozsah aplikácií. 

 
 

Radiometrické snímače hladinyRádiometrické meranie hladiny

Rádiometrické meranie hladiny ponúka bezkontaktné priebežné meranie hladiny a detekciu limitnej hladiny v kvapalinách a sypkých materiáloch. Rádiometrické senzory predstavujú bezpečné riešenie, dokonca aj za extrémnych procesných podmienok. 

 
 

Meranie diferenčného tlaku, diferenčné tlakomeryMeranie diferenčného tlaku

Meranie diferenčného tlaku pre meranie výšky hladiny, objemu alebo hmotnosti v kvapalinách. Prevodník Deltabar predstavuje spoľahlivé riešenie pre procesný priemysel. 

 
 

Elektromechanické meranie hladiny SilopilotElektromechanické meranie hladiny

Priebežné elektromechanické meranie hladiny v sypkých materiáloch pomocou zariadenia Silopilot.

 

 
 

Plavákové spínače hladiny LiquifloatMeranie hladiny plavákovým spínačom

Jednoduché a cenovo výhodné riešenie pre detekciu limitnej hladiny v kvapalinách. Liquifloat pracuje ako ochrana čerpadla alebo poplachový hladinový spínač v otvorených nádržiach. 

 
 

Lopatkové spínače hladiny SoliswitchMeranie hladiny lopatkovým spínačom

Meranie hladiny lopatkovým spínačom pre detekciu limitnej hladiny v sypkých materiáloch. Soliswitch je extrémne robustný a cenovo výhodný. 

 
 

Mikrovlnné bariéry závory SoliwaveMeranie hladín pomocou mikrovlnnej bariéry

Mikrovlnné bariéry sú vhodné pre detekciu limitnej hladiny v sypkých materiáloch. Bezkontaktné senzory Soliwave takmer nie sú ovplyvňované podmienkami procesu.

 

Tvoja vlnová dĺžka 113GHz113 GHz + na vašej vlne

Zo súčtu 113GHz vyberieme príslušnú radarovú frekvenciu na všetky vaše aplikácie. 

 

Výber vhodného prístroja: hladinomery Endress+Hauser

Máme pre Vás v ponuke širokú paletu snímačov určených na meranie výšky hladiny kvapaliny alebo na meranie výšky hladiny sypkého materiálu v rôznych vyhotoveniach. Pomôžeme Vám navrhnúť optimálne snímače hladiny a riešenie pre Vašu aplikáciu.

Pre Vašu ľahšiu orientáciu sme pripravili rozdelenie snímačov hladiny podľa meraného média, podľa použitia a podľa použitého meracieho princípu. Kliknutím na vyhovujúce snímače hladiny sa dostanete k ďalším informáciám.

Snímače hladiny pre kvapaliny

Spojité snímače hladiny (kontinuálne snímače)Limitné snímače hladiny (limitné spínače)

Radary - radarové snímače hladiny
Mikrovlnné snímače hladiny

Vyhovuje

Neodporuca sa

TDR mikroimpulzné snímače hladiny
Vedené mikroimpulzy
Reflexné radarové snímače

Vyhovuje

Neodporuca sa

Mikrovlnné závory
Mikrovlnné bariéry

Nevyhovuje

Vyhovuje

Ultrazvukové snímače hladiny
Ultrazvukové hladinomery

Vyhovuje

Vyhovuje

Kapacitné snímače hladiny
Kapacitívne hladinomery

Vyhovuje

Vyhovuje

Vodivostné snímače hladiny

Nevyhovuje

Vyhovuje

Hydrostatické snímače hladiny
-hydrostatické tlakomery
-prevodníky tlakovej diferencie

Vyhovuje

Neodporuca sa

Radiometrické snímače hladiny
Snímače gama žiarenia

Vyhovuje

Vyhovuje

Elektromechanické snímače hladiny

Vyhovuje

Vyhovuje

Servo snímače hladiny
Servo hladinomery

Vyhovuje

Neodporuca sa

Vibračné snímače hladiny
Vibračné spínače - vibračné vidličky

Nevyhovuje

Vyhovuje

Rotačné snímače hladiny
Lopatkové snímače - vrtule

Nevyhovuje

Vyhovuje

Plavákové snímače hladiny

Vyhovuje

Vyhovuje

Snímače hladiny pre sypké hmoty

Spojité snímače hladiny (kontinuálne snímače) Limitné snímače hladiny (limitné spínače)

Radary - radarové snímače hladiny
Mikrovlnné snímače hladiny

Vyhovuje

Neodporuca sa

TDR mikroimpulzné snímače hladiny
Vedené mikroimpulzy
Reflexné radarové snímače

Vyhovuje

Neodporuca sa

Mikrovlnné závory
Mikrovlnné bariéry

Nevyhovuje

Vyhovuje

Ultrazvukové snímače hladiny
Ultrazvukové hladinomery

Vyhovuje

Neodporuca sa

Kapacitné snímače hladiny
Kapacitívne hladinomery

Vyhovuje

Vyhovuje

Vodivostné snímače hladiny

Nevyhovuje

Nevyhovuje

Hydrostatické snímače hladiny
-hydrostatické tlakomery
-prevodníky tlakovej diferencie

Nevyhovuje

Nevyhovuje

Radiometrické snímače hladiny
Snímače gama žiarenia

Vyhovuje

Vyhovuje

Elektromechanické snímače hladiny

Vyhovuje

Vyhovuje

Servo snímače hladiny
Servo hladinomery

Neodporuca sa

Neodporuca sa

Vibračné snímače hladiny
Vibračné spínače - vibračné vidličky

Nevyhovuje

Vyhovuje

Rotačné snímače hladiny
Lopatkové snímače - vrtule

Nevyhovuje

Vyhovuje

Plavákové snímače hladiny

Nevyhovuje

Nevyhovuje

Meranie hladiny - súbory na stiahnutie

Dokument Veľkosť
continuous_level_selection_guide_2013__merh_ 14 MB