Magneticko-indukčné prietokomery

Osvedčená technológia merania prietoku pre všetky elektricky vodivé kvapaliny v akomkoľvek odvetví

Magneticko-indukčné prietokomery boli používané v celom priemysle už viac ako 60 rokov. Tieto prietokomery sú použiteľné pre všetky vodivé kvapaliny ako sú voda, kyseliny, lúhy, suspenzie a mnoho ďalších. Medzi typické aplikácie patrí monitorovanie kvapalín, plnenie, dávkovanie a presné obchodné meranie. Dva milióny magneticko-indukčných prietokomerov Endress+Hauser, ktoré sa predali od roku 1977, nevyžadujú údržbu a ponúkajú hladkú integráciu do vašich procesov.

Magneticko-indukčné prietokomery

Radi Vám pripravíme ponuku na mieru, stačí nám zaslať dopyt kliknutím na tlačítko nižšie. Náš vyhľadávač produktov Vám taktiež pomôže nájsť vhodný prístroj, softwér, alebo systémové komponenty na základe výberu vlastností produktu. Aplikátor vás prevedie pomocou individuálneho výberu produktu pomocou parametrov aplikácie.

Poslať dopyt Product finder Applicator

V priemyselnom prostredí sa magneticko-indukčné prietokomery využívajú predovšetkým pri riadení prietoku vody a ďalej v biotechnológiách, v spracovateľskom a potravinárskom priemysle. Pri stavbe tunelov a v banských prevádzkach sú robustné magneticko-indukčné prietokomery často jedinou možnosťou na meranie vysoko abrazívnych rudných kalov s obsahom pevných častíc, zmesou vody a piesku, plnív alebo sypkých materiálov s požadovanou presnosťou.

Magneticko-indukčné meranie prietoku: princíp merania

Faradayov zákon elektromagnetickej indukcie uvádza, že kovová tyč pohybujúca sa v magnetickom poli indukuje elektrické napätie. Tento princíp dynama taktiež definuje princíp funkcie magneticko-indukčných prietokomerov.

Akonáhle elektricky nabité častice kvapaliny začnú prechádzať umelým magnetickým poľom vytvoreným dvoma cievkami, indukuje sa elektrické napätie. Toto napätie, zachytené dvoma meracími elektródami, je priamo úmerné rýchlosti prúdenia, a tým tiež veľkosti objemu prietoku.

Magnetické pole je generované pulzným jednosmerným prúdom sa striedavo sa meniace polaritou. To zaručuje stabilnú úroveň nulového bodu a robí meranie prietoku necitlivé voči viaczložkovým alebo nehomogénnym kvapalinám alebo kvapalinám s nízkou vodivosťou.

Výhody:

  • Meranie je prakticky nezávislé od tlaku, hustoty, teploty a viskozity
  • Možno merať dokonca aj kvapaliny s obsahom pevných častíc, ako napríklad rudné kaly alebo celulózovú drť
  • Široký rozsah menovitých priemerov (DN 2 až 2 400; 1/12 „až 90“)
  • Voľne prietokový prierez potrubia: možnosť čistenia CIP / SIP, ježkovaním
  • Žiadne pohyblivé časti, bezúdržbová koncepcia

Indukčné prietokomery (elektromagnetické prietokomery) Endress+Hauser

Indukčné, resp. induktívne prietokomery (elektromagnetické prietokomery) sú na trhu viac ako 50 rokov a sú veľmi populárne vo všetkých odvetviach priemyslu. Indukčné prietokomery je možné používať pre vodivé kvapaliny s vodivosťou od približne 1 µS/cm. Indukčné prietokomery PROMAG je možné použiť pre rôzne druhy tekutín, napr. voda, odpadová voda, kal, kašovitá zmes, pasta, kyseliny, lúhy, nápoje, džúsy, ovocné šťavy, technologická voda, buničina, celulóza, vápenný kal, atď.
K dispozícii sú rôzne svetlosti prietokomera, od DN 1 do DN 2000. Robustné snímače sa vyrábajú s procesnými pripojeniami DIN, ANSI, JIS, AS a AWWA (American Water Works Association) a dĺžka snímača podľa ISO / DVWG (German Technical and Scientific Association for Gas and Water).

Magneticko indukčné prietokomery (elektromagnetické prietokomery) využívajú príncíp pohybujúceho sa vodiča v magnetickom poli, v ktorom sa indukuje prúd v závislosti od rýchlosti pohybu vodiča a intenzity magnetického poľa. Magnetické pole vytvárajú primárne cievky prietokomera, vodičom je vodivá kvapalina. V sekundárnych cievkach prietokomera sa indukuje napätie priamo úmerné prietoku kvapaliny.

Indukčné (induktívne) prietokomery PROMAG – typové rady

Prevodníky – PROMAG 10, PROMAG 23, PROMAG 50, PROMAG 53, PROMAG 55
Snímače – PROMAG P, PROMAG W, PROMAG S, PROMAG H

Predošlé verzie indukčných prietokomerov Promag

Nižšie uvádzame aj niektoré predošlé verzie produktov, ktoré sa už v súčasnej internetovej ponuke v „Product finder“ nenachádzajú, ale môžu byť ešte stále v plnej funkčnosti nasadené u zákazníkov v jednotlivých prevádzkach:

Technické dokumentácie nájdete v sekcii Download. Viac informácii v angličtine a nemčine nájdete na domovskej stránke Endress+Hauser

Dokument Veľkosť
Elektromagneticky prietokomer Promag 10H 10 H 563 KB
Elektromagneticky prietokomer Promag 10P 10 P 472 KB
Elektromagneticky prietokomer Promag 10W 10 W 533 KB
Magneticko induktivny prietokomer Promag 50H 53H 50 H 53 H (cs) 911 KB
Magneticko induktivny prietokomer Promag 50H 53H 50 H 53 H (SK) 1 MB
Magneticko induktivny prietokomer Promag 50P 53P 50 P 53 P 623 KB
Magneticko induktivny prietokomer Promag 50W 53W 50 W 53 W (sk) 628 KB
Magneticko induktivny prietokomer Promag 50W 53W 50 W 53 W 824 KB
Magneticko induktivny prietokomer Promag 23H 23 H (SK) 849 KB
Magneticko induktivny prietokomer Promag 23H 23 H 2 MB
Magneticko induktivny prietokomer Promag 23P 23 P (SK) 391 KB
Magneticko induktivny prietokomer Promag 23P 23 P 391 KB
Magneticko indukcny prietokomer Promag 33 1 MB
Magneticko induktivny prietokomer Promag 30 (model 99) 1 MB