Automatické vzorkovače

Prístroje pre mobilné a stacionárne vzorkovanie odpadových, prívalových a povrchových vôd

Existujú dobré dôvody pre odber vzoriek. Často sa jedná o právnu požiadavku, ale vzorkovače pomáhajú chrániť povrchové vody, sledovať procesy čistenia odpadových vôd alebo identifikovať zdroje znečistenia kanalizácie. Naše automatické vzorkovače predstavujú šikovný a osvedčený spôsob odberov vzoriek. Tieto plne automatizované systémy pracujú na priemyselných a komunálnych čistiarní odpadových vôd a používajú ich vodohospodárske orgány a zákazníci z priemyslu, ak je požadovaný spoľahlivý odber ako kľúčová súčasť technológie.

Automatické vzorkovače

Radi Vám pripravíme ponuku na mieru, stačí nám zaslať dopyt kliknutím na tlačítko nižšie. Náš vyhľadávač produktov Vám taktiež pomôže nájsť vhodný prístroj, softvér, alebo systémové komponenty na základe výberu vlastností produktu. Aplikátor vás prevedie pomocou individuálneho výberu produktu pomocou parametrov aplikácie.

Poslať dopyt Product finder Applicator

Naše automatické vzorkovače sú vhodné pre celý rad aplikácií, ako napríklad:

 • Odber vzoriek vody
 • Odber vzoriek prívalových vôd
 • Odber vzoriek povrchovej vody
 • Odber vzoriek z riek
 • Odber vzoriek z vrtov a studní
 • Monitoring povodia
 • Monitoring procesnej vody
 • Vzorkovanie produktov pre overenie kvality
 • Odber vzoriek odpadových vôd
 • Odber vzoriek z kalu po predbežnej úprave
 • Monitoring kanalizačných systémov

Automatické vzorkovače Liquistation, Liquiport na ČOV, do kanalizácie, rieky, na povrchové vody
©Endress+Hauser
Automatické vzorkovače Liquistation a Liquiport s výberom konfigurácií fliaš a hadíc.

Časovo riadené vzorkovanie vôd

Vzorkovanie vôd pomocou našich automatických vzorkovačov je jednoduché a absolútne spoľahlivé: stačí zadať požadovaný časový interval a objem jednotlivých vzoriek v menu a vzorkovač zaistí zvyšok – v plnom súlade s vodohospodárskymi predpismi. Naše stacionárne vzorkovače efektívne uchladia odobraté vzorky a sú zabezpečené proti vandalizmu. Je to dôležité pre predloženie požadovanej evidencie úradom.

Proporčné vzorkovanie vôd podľa prietoku

Naše automatické vzorkovače sú osadené prevodníkom pre externé analógové a pulzné signály, napr. z prietokomerov. Týmto spôsobom možno vzorkovanie prispôsobiť aktuálnemu prietoku vrátane tzv. „C“ odberu. Prevádzkovatelia tak môžu mať stály podrobný prehľad o všetkých prítokoch.

Vzorkovanie vôd podľa špecifickej udalosti

Ak sú automatické vzorkovače rozšírené o analytické senzory, dokážu detekovať vysoké špecifické zaťaženie a aktivovať automatický odber. Toto vzorkovanie spúšťané špecifickými udalosťami poskytuje spoľahlivú evidenciu špičkových zaťažení napr. na prítoku ČOV. V kanalizácii potom automatické vzorkovače umožňujú včasnú detekciu špičkového zaťaženia, ktoré je možné napr. nasmerovať do retenčných nádrží skôr, než dôjde k preťaženiu ČOV.

Výhody

 • Flexibilné vzorkovacie programy v automatických vzorkovačoch umožňujú odoberať vzorky podľa času, podľa udalosti a aj proporčne. Vzorky sú ukladané do individuálne priraďovaných vzorkovníc.
 • Naše stacionárne vzorkovače Liquistation sú vybavené chladiacim systémom so zaistením pre prípad zlyhania a ochranným krytom proti vandalizmu, ktoré vzorkám vôd zaručujú vynikajúcu úroveň bezpečnosti.
 • Prenosný vzorkovač Liquiport sa dokonale hodí pre mobilné odbery povrchových alebo riečnych vôd, vody z vrtov alebo monitoring kanalizácie. S integrovaným akumulátorom je umožnená nezávislá prevádzka aj v odľahlých oblastiach.
 • Naše automatické vzorkovače sú už vybavené prevodníkom. Pripojte senzor pH, vodivosti, kyslíka, zákalu alebo ďalšie senzory a získate plne automatizovanú meraciu stanicu, napr. Pre monitoring povrchových alebo odpadových vôd.
 • Keď sú naše automatické vzorkovače inštalované na prítoku aj na odtoku ČOV, môžete s ich pomocou vyhodnocovať a kalkulovať, s akou účinnosťou boli rozložené znečisťujúce látky a koľko energie sa spotrebovalo.