Vysokoteplotné teplomery

Vysokoteplotné teplomery pre aplikácie v mnohých odvetviach

Pri úprave ocele, tavení skla, v aplikáciách s meraním spalín alebo pri výrobe tehál a keramiky sa môžu vyskytovať teploty dosahujúce až 1 700 ° C. Vysokoteplotné aplikácie vyžadujú špeciálne teplomery s keramickými ochrannými jímkami a termočlánkami vyrobenými zo špeciálnych kovov, ako napríklad z platiny a ródia. Ochranná jímka chráni senzor proti mechanickým a chemickým poškodeniam a teplotným rázom vyplývajúcim z procesu, a tak predlžuje jeho životnosť.

Vysokoteplotné teplomery

Radi Vám pripravíme ponuku na mieru, stačí nám zaslať dopyt kliknutím na tlačítko nižšie. Náš vyhľadávač produktov Vám taktiež pomôže nájsť vhodný prístroj, softwér, alebo systémové komponenty na základe výberu vlastností produktu. Aplikátor vás prevedie pomocou individuálneho výberu produktu pomocou parametrov aplikácie.

Poslať dopyt Product finder Applicator

Popis sortimentu

Naše portfólio vysokoteplotných teplomerov zahŕňa:

  • teplomery s prevodníkom, alebo bez neho
  • závitové, zvieracie a prírubové procesné pripojenie
  • kovové ochranné púzdra alebo široký výber keramických ochranných jímok
  • voliteľne sú k dispozícii termočlánkové (TC) senzory typu J, K alebo B, S, R

Vysokoteplotný teplomer TAF16

©Endress+Hauser

 

V procesnej automatizácii sa ako štandardné osvedčili dva princípy merania teploty:

RTD – odporové teplotné senzory: princíp merania

Odporové teplotné senzory menia elektrický odpor so zmenou teploty. Sú vhodné pre meranie teplôt od -200 ° C do pribl. +600 ° C a vyznačujú sa vysokou presnosťou merania a dlhodobou stabilitou. Najčastejšie používaný senzor je Pt100. RTD senzory Endress+Hauser štandardne spĺňajú triedu presnosti A normy IEC 60751.

TC – termočlánky: princíp merania

Termočlánok je súčiastka vyrobená z dvoch rôznych kovov spojených na jednom konci. Ak sú spojené a voľné konce vystavené rôznym teplotám, je na otvorenom konci pôsobením Seebeckova javu vyvolaný elektrický potenciál (termoelektrická sila). Pomocou tzv. termočlánkových referenčných tabuliek (pozri IEC 60584) možno vypočítať teplotu na spojenie (bod merania).

Termočlánky sú vhodné pre meranie teploty v rozsahu od 0° C do +1800 ° C. Vyznačujú sa krátkou dobou odozvy a vysokou odolnosťou proti vibráciám.

Výhody

  • Vďaka použitiu inovovaných materiálov pre zhotovenie teplomerných jímok, ktoré majú zvýšenú odolnosť proti opotrebovaniu a proti chemickým vplyvom, sa dosiahne dlhej životnosti
  • Úspora nákladov na údržbu meracieho miesta, zlepšovanie kvality výrobkov a zvýšenie bezpečnosti zariadení
  • Dlhodobé stabilné merania vďaka ochrane senzoru neporéznymi materiálmi
  • Široký výber produktov vďaka modulárnej koncepcii
  • Optimalizované náklady na životný cyklus vďaka vymeniteľným náhradným dielom