Káblové sondy

Káblové sondy pre rôzne aplikácie

Kompaktné teplomery RTD a TC s neodpojiteľným káblom pre zasunutie alebo skrutkovacie pripojenie. Cenovo výhodné senzory pre použitie v mnohých procesných a laboratórnych aplikáciách.
Káblová sonda sa ľahko inštaluje a zaisťuje vysokú prevádzkovú bezpečnosť vďaka spoľahlivému a presnému meranie teploty v bežných procesoch.

Káblové sondy

Radi Vám pripravíme ponuku na mieru, stačí nám zaslať dopyt kliknutím na tlačítko nižšie. Náš vyhľadávač produktov Vám taktiež pomôže nájsť vhodný prístroj, softvér, alebo systémové komponenty na základe výberu vlastností produktu. Aplikátor vás prevedie pomocou individuálneho výberu produktu pomocou parametrov aplikácie.

Poslať dopyt Product finder Applicator

Popis sortimentu

Káblové sondy sú obzvlášť vhodné na meranie teploty u strojných zariadení, laboratórneho vybavenia a zariadenia v plynnom alebo kvapalnom prostredí, ako je napr. vzduch, voda, olej.

Bez prídavnej teplomerovej jímky je plášť sondy priamo v kontakte s procesným médiom. To umožňuje, aby káblová sonda rýchlo a presne detekovala rýchle zmeny teploty.

Káblová sonda TST310

©Endress+Hauser

V procesnej automatizáciu sa ako štandardné osvedčili dva princípy merania teploty

RTD – odporové teplotné senzory: princíp merania

Odporové teplotné senzory menia elektrický odpor so zmenou teploty. Sú vhodné pre meranie teplôt od -200 ° C do pribl. 600 ° C a vyznačujú sa vysokou presnosťou merania a dlhodobou stabilitou. Najčastejšie používaný senzor je Pt100. RTD senzory Endress+Hauser štandardne spĺňajú triedu presnosti A normy IEC 60751.

TC – termočlánky: princíp merania

Termočlánok je komponent vyrobený z dvoch rôznych kovov spojených na jednom konci. Ak sú spojené a voľné konce vystavené rôznym teplotám, je na otvorenom konci pôsobením Seebeckova javu vyvolaný elektrický potenciál (termoelektrická sila). Pomocou tzv. termočlánkových referenčných tabuliek (pozri IEC 60584) možno vypočítať teplotu na spojení (bod merania).

Termočlánky sú vhodné pre meranie teploty v rozsahu od O ° C do +1800 ° C. Vyznačujú sa krátkou dobou odozvy a vysokou odolnosťou proti vibráciám.

Výhody

  • Vysoká flexibilita vďaka užívateľsky špecifickým dĺžkam vkladania a rôznym procesným prípojkám
  • Krátka doba odozvy
  • Cenovo priaznivé