Vedené mikrovlnné snímače

Kontinuálne meranie hladiny kvapalín a sypkých materiálov – radarové snímače hladiny s vedenými impulzmi.

Meranie hladiny pomocou radarov s vedenými impulzmi s inštaláciou senzora Levelflex v orientácii zhora nadol je dokonale vhodné pre všetky priemyselné odvetvia. Senzor radaru s vedenými impulzmi s jednoduchým uvedením do prevádzky a bezproblémovou prevádzkou šetrí čas i peniaze. Na použitie v širokom rozsahu rôznych aplikácií – či v jednoduchých zásobných nádržiach, v korozívnych či agresívnych médiách, alebo v aplikáciách s ťažkými podmienkami. Kliknite na nasledujúce tlačidlá a pozrite si radarové snímače Levelflex pre využitie meranie pomocou radarov s vedenými impulzmi.

Meranie hladiny radarom s vedenými impulzmi

Radi Vám pripravíme ponuku na mieru, stačí nám zaslať dopyt kliknutím na tlačítko nižšie. Náš vyhľadávač produktov Vám taktiež pomôže nájsť vhodný prístroj, softwér, alebo systémové komponenty na základe výberu vlastností produktu. Aplikátor vás prevedie pomocou individuálneho výberu produktu pomocou parametrov aplikácie.

Poslať dopyt Product finder Applicator

Meranie hladiny pomocou radaru s vedenými impulzmi je vhodné pre meranie kvapalín a sypkých materiálov. Stav povrchu média hrá zanedbateľnú úlohu vďaka bezpečnému vedeniu odrazených vĺn. Meranie nie je ovplyvňované turbulenciami na povrchu kvapalín, tvorbou peny ani sklonom povrchov v rôznych uhloch či lievikovitými útvarmi na výstupoch, ktoré vznikajú v sypkých materiáloch. Radar s vedenými impulzmi je tiež ideálnou voľbou pre meranie rozhrania.

Meranie pomocou radaru s vedenými impulzmi: princíp merania

Levelflex pracuje s vysokofrekvenčnými radarovými impulzmi, ktoré sú vysielané a vedené pozdĺž telesa sondy. Akonáhle impulz dorazí k povrchu média, časť impulzu sa odrazí späť v dôsledku zmeny hodnoty Dk (relatívna dielektrická konštanta). Doba (Time-of-Flight) medzi vyslaním a prijatím impulzu sa vnútri prístroja meria a analyzuje a je priamo vytvorená hodnota vzdialenosti medzi procesným pripojením a povrchom produktu.

Výhody

  • Spoľahlivé meranie: nie je ovplyvňované povrchom média, prekážkami ani usmerňovačmi toku v zásobníku
  • Zvýšenie bezpečnosti merania prostredníctvom vyhodnotenia na konci sondy (End-of-Probe – EoP)
  • Bezpečné meranie tiež počas plnenia zásobníka

Radarové hladinomery Endress+Hauser.

Mikroimpulzný snímač hladiny Levelflex. Princíp snímača hladiny Levelflex. Vedené mikrovlnné snímače výšky hladiny Levelflex

Radarové hladinomery Levelflex sú určené na meranie výšky hladiny kvapalín a sypkých materiálov. Princíp činnosti spočíva vo vysielaní vysokofrekvenčného elektromagnetického impulzu smerom k povrchu meraného média po lane, alebo po tyči. Od povrchu sa impulz čiastočne odrazí a vyhodnocuje uplynutý čas medzi vyslaním a prijatím impulzu. Táto doba je priamo úmerná vzdialenosti snímača od hladiny. Princíp sa nazýva „Time of Flight“. (Endress+Hauser je celosvetovo najväčším výrobcom v oblasti ToF snímačov).

Levelflex poskytuje pri meraní sypkých látok možnosť presného a spoľahlivého merania pre aplikácie aj s vysokou prašnosťou spôsobenou napr. pneumatickou dopravou meraného média do zásobníka. Je ideálnou náhradou za kapacitné systémy alebo ultrazvukové systémy, ktoré pri vysokej prašnosti neposkytujú spoľahlivý výstupný signál. Prístroj Levelflex využíva ToF metódu TDR, ktorá je riadená pomocou patentovaného algoritmu, End of Probe algorithm®, a ktorá zabezpečí spoľahlivé a hodnoverné meranie výšky hladiny i za tých najnepriaznivejších prevádzkových podmienok, napr. v prípade meraného média s extrémne nízkou permitivitou (εr < 1,4), pri ktorej je médium pri bežných radarových snímačoch nemerateľné.

Hlavné oblasti nasadenia pre Levelflex sú cementárne, vápenky, poľnonákupy, mlyny, výroba PVC a iných plastových granulátov, elektrárne (prachové uhlie a popolček), výroba stavebnín a podobne. Dvojvodičová technika šetrí kabeláž a umožňuje jednoduché napojenie do jestvujúcich systémov. Jednoduché uvedenie do prevádzky a prehľadnú diagnostiku zabezpečuje bezplatný softvérový balík ToF Tool.

Meranie výšky hladiny radarom (radarový snímač hladiny) je bezpečnejšou a spoľahlivejšou metódou oproti ultrazvukovým snímačom, hlavne v prípade extrémnych procesných podmienok, ako sú silné výpary, vákuum alebo vysoká prašnosť, resp. veľký teplotný gradient meraného média vo vysokých silách. Práve v týchto podmienkach vydobyli radary Micropilot a Levelflex pevné miesta.

Predošlé verzie radarových snímačov Radu Levelflex FMP

Nižšie uvádzame aj predošlé verzie produktov, ktoré sa už v súčasnej internetovej ponuke v „Product finder“ nenachádzajú, ale môžu byť ešte stále v plnej funkčnosti nasadené u zákazníkov v jednotlivých prevádzkach:

Radarové snímače hladiny Levelflex FMP41C
Snímače hladiny Levelflex FMP41C. Snímače výšky hladiny Levelflex FMP 41C

Snímače hladiny Levelflex FMP 41C sú určené na meranie výšky hladiny agresívnych kvapalín a na meranie hladiny v hygienických aplikáciach.
Hlavné oblasti nasadenia snímača hladiny Levelflex FMP 41C sú chemický priemysel, farmaceutika a biotechnologická výroba, potravinársky priemysel a výroba nápojov.

Radarové snímače hladiny Levelflex FMP40. Princíp snímača hladiny Levelflex. Vedené mikrovlnné snímače výšky hladiny Levelflex FMP 40.

Snímače hladiny Levelflex FMP 40 sú určené na meranie výšky hladiny kvapalín a sypkých materiálov.

Hlavné oblasti nasadenia pre Levelflex FMP 40 sú cementárne, vápenky, poľnonákupy, mlyny, výroba PVC a iných plastových granulátov, elektrárne (prachové uhlie a popolček), výroba stavebnín a podobne. Meranie výšky hladiny snímačom hladiny Levelflex FMP 40 je bezpečným a spoľahlivým riešením aj v prípade extrémnych procesných podmienok, ako sú silné výpary, vákuum alebo vysoká prašnosť, resp. veľký teplotný gradient meraného média vo vysokých silách.
Levelflex poskytuje pri meraní sypkých látok možnosť presného a spoľahlivého merania pre aplikácie aj s vysokou prašnosťou spôsobenou napr. pneumatickou dopravou meraného média do zásobníka. Je ideálnou náhradou za kapacitné systémy alebo ultrazvukové systémy, ktoré pri vysokej prašnosti neposkytujú spoľahlivý výstupný signál. Prístroj Levelflex využíva ToF metódu TDR, ktorá je riadená pomocou patentovaného algoritmu, End of Probe algorithm®, a ktorá zabezpečí spoľahlivé a hodnoverné meranie výšky hladiny i za tých najnepriaznivejších prevádzkových podmienok, napr. v prípade meraného média s extrémne nízkou permitivitou (εr < 1,4), pri ktorej je médium pri bežných radarových snímačoch nemerateľné.

Hlavné oblasti nasadenia pre Levelflex sú cementárne, vápenky, poľnonákupy, mlyny, výroba PVC a iných plastových granulátov, elektrárne (prachové uhlie a popolček), výroba stavebnín a podobne. Dvojvodičová technika šetrí kabeláž a umožňuje jednoduché napojenie do jestvujúcich systémov. Jednoduché uvedenie do prevádzky a prehľadnú diagnostiku zabezpečuje bezplatný softvérový balík ToF Tool.

Meranie výšky hladiny radarom (radarový snímač hladiny) je bezpečnejšou a spoľahlivejšou metódou oproti ultrazvukovým snímačom, hlavne v prípade extrémnych procesných podmienok, ako sú silné výpary, vákuum alebo vysoká prašnosť, resp. veľký teplotný gradient meraného média vo vysokých silách. Práve v týchto podmienkach vydobyli radary Micropilot a Levelflex pevné miesta.

Radarový hladinomer Levelflex FMP45. Radarový snímač hladiny Levelflex M FMP 45 s kompenzáciou pary/výparov

Snímač hladiny Levelflex M FMP 45 je spoľahlivým riešením na meranie hladiny v extrémnych podmienkach. Radarové meranie hladiny je v súčasnosti veľmi populárny princíp. Radarový snímač Levelflex M FMP45Hlavne vďaka tomu, že rýchlosť šírenia elektromagnetického vlnenia, ktorá sa využíva na určenie hladiny, je viacmenej konštantná. Pozor, neplatí to však pre polarizované plyny a výpary! Napr. pre čpavok a vodnú paru musíme počítať s tým, že dielektrická konštanta (DK) prostredia nad hladinou sa výrazne mení. Buďme konkrétnejší, DK vodnej pary sa mení z 1,005806 (100°C) na 3,086 (366°C). Rozdiel je viac ako 3-násobok, čiže +200%.

Čo to znamená? To, že konvenčné radarové snímače bez kompenzácie výparov nie sú schopné merať v takom prostredí, kde sa mení DK média nad hladinou. Konkrétnym príkladom je kotlová voda v energetike s teplotou nad 200°C a s tlakom nad 20 bar.

Radarový hladinomer Levelflex M FMP 45 je konštrukčne upravený TDR radar, ktorý využíva referenčný bod v hĺbke Lref na automatickú kompenzáciu zmeny dielektrickej konštanty (DK) nad hladinou. Na výpočet slúži patentovaný algoritmus, ktorý zabezpečuje spoľahlivé a precízne meranie výšky hladiny aj v prípade veľkej, alebo náhlej zmeny DK. Na túto kompenzáciu nie sú potrebné ďalšie kompenzačné členy, ako teplomery, alebo tlakomery!

  • Levelflex FMP45 bypassVýhody hladinomera Levelflex M FMP 45 oproti konvenčnému meraniu kotlovej vody (mechanické, plavákové, diferenčné tlakomery):
  • neobsahuje pohyblivé časti
  • meranie je nezávislé od zmeny hustoty meranej kvapaliny (oproti meraniu prevodníkom tlakovej diferencie)
  • meranie je nezávislé od zmeny teplôt (oproti meraniu prevodníkom tlakovej diferencie, teplotná chyba na kapilárach)
  • nevyžaduje dodatočné nastavenie nuly
  • nevyžaduje údržbu

Hlavné oblasti nasadenia pre Levelflex M FMP 45 sú: energetika, elektrárne, teplárne, chemická výroba, papierenská výroba. Prevádzková teplota prístroje je do +400°C a prevádzkový tlak do 400 bar rel.

Technické dokumentácie nájdete v sekcii Download. Viac informácii v angličtine a nemčine nájdete na domovskej stránke Endress+Hauser

 

Radarové snímače s vedeným impulzom - dokumentácia

Dokument Veľkosť
Snímače hladiny Levelflex FMP232E FMP332E FMP 232 FMP 332 699 KB
Snímače hladiny Levelflex FMP40 FMP 40 3 MB
Meranie hladiny – hladinomery – ako merať hladinu? 484 KB
Spoľahlivé meranie hladiny radarom 376 KB