Clony, pitotove trubice, dýzy

Kvalitné clony a škrtiace orgány

Ponúkame Vám celú paletu prietokomerov založených na meraní tlakovej diferencie. Meranie prietoku škrtiacim orgánom je jedným z prvých princípov použitých na meranie prietoku tekutín – kvapalín a plynov. Preto tento princíp je veľmi obľúbený a rozšírený. Jedná sa o meranie prietoku, ktoré je založené na meraní tlakovej diferencie vznikajúceho na vloženom odporovom teliesku v prúdení média. Meranie prietoku škrtiacim orgánom preto nie je priame, ale vychádza z merania tlakového rozdielu pred škrtiacim orgánom a za ním. Tlaková diferencia je mierou zmeny potenciálnej energie na kinetickú energiu a vyjadruje prietok.

Meracie clony sa vyrábajú v rôznych prevedeniach. Z hľadiska odberu sú to komorové clony, bodové clony alebo ako clonové meracie trate. Z hľadiska umiestnenia škrtiaceho otvoru, sú to centrické clony, excentrické clony, clony s jedným otvorom alebo viac.

Clony – typové rady

Predošlé verzie clon Deltatop, Deltaset:

Nižšie uvádzame aj niektoré predošlé verzie produktov, ktoré sa už v súčasnej internetovej ponuke v „Product finder“ nenachádzajú, ale môžu byť ešte stále v plnej funkčnosti nasadené u zákazníkov v jednotlivých prevádzkach:

DELTASET DPO50, DELTASET DPO51, DELTASET DPO52, DELTASET DPO53, DELTATOP DPO10, DELTATOP DPO12, DELTATOP DPO15.
Pitot trubice – typové rady:
DELTASET DPP50, DELTATOP DPP10.

Technické dokumentácie nájdete v sekcii Download. Viac informácii v angličtine a nemčine nájdete na domovskej stránke Endress+Hauser

Dokument Veľkosť
Prietokomer Deltatop DPO10 DPO12 DPO15 DPO 10 DPO 12 DPO 15 1 MB
Prietokomer Deltaset DPO50 DPO51 DPO52 DPO53 DPO 50 1 MB