Radiometrické snímače hladiny

Priebežné meranie hladiny a detekcia limitnej hladiny v kvapalinách a sypkých materiáloch pomocou rádiometrických zariadení

Rádiometrické meranie hladiny pomocou ochranného kontajnera žiariča a zariadení Gammapilot poskytuje spoľahlivé merané hodnoty v prípadoch, kde iné princípy merania už nemožno využívať z dôvodu extrémnych procesných podmienok alebo kvôli daným mechanickým, geometrickým či konštrukčným podmienkam. Rádiometrické zariadenia sú konštruované na účely bezkontaktnej detekcie limitnej hladiny, priebežné meranie hladiny, rozhrania a hustoty v kvapalinách, sypkých materiáloch, suspenziách alebo kaloch.

Radiometrické snímače hladiny

Radi Vám pripravíme ponuku na mieru, stačí nám zaslať dopyt kliknutím na tlačítko nižšie. Náš vyhľadávač produktov Vám taktiež pomôže nájsť vhodný prístroj, softwér, alebo systémové komponenty na základe výberu vlastností produktu. Aplikátor vás prevedie pomocou individuálneho výberu produktu pomocou parametrov aplikácie.

Poslať dopyt Product finder Applicator

Pomocou rádiometrických meracích zariadení je možné vyriešiť štyri meracie úlohy (priebežné meranie hladiny, hustoty, rozhrania a detekcia limitnej hladiny), a to aj za extrémnych procesných podmienok. Žiarenie gama z ochranného kontajnera žiariča je emitované takmer netlmené iba v jednom smere a je tlmené vo všetkých ostatných smeroch. To zaručuje maximálnu bezpečnosť personálu a spoľahlivé meranie.

Rádiometrické meranie hladiny: princíp merania

Zdroj žiarenia gama, izotop cézia alebo kobaltu, emituje žiarenie gama, ktoré je tlmené pri prechode materiálom. Výsledky meraní vychádzajú z absorpcie žiarenia meraným produktom, ktorej miera sa mení súčasne so zmenami hladiny. Merací systém sa skladá zo zdroja žiarenia, ochranného kontajnera žiariča a kompaktného prevodníka slúžiaceho ako prijímač.

Výhody

  • Bezkontaktné meranie zvonku
  • Pre extrémne meracie úlohy, kde sa už nedá využívať iný princíp merania
  • Ochranný kontajner žiariča s manuálnym alebo pneumatickým zapnutím / vypnutím a visiacim zámkom, vložkovým zámkom alebo aretačnou skrutkou pre zaistenie nastavenej polohy

Radiometrické hladinomery Endress+Hauser

Radiometrické snímače hladiny – snímače gamma žiarenia – izotopické hladinomery – Gammapilot FTG, FMG

Využívajú známy jav absorbcie gamma žiarenia pri prechode materiálom. Toto pohltenie gamma žiarenia je závislé od hustoty, absorbčného koeficientu a hrúbky meraného materiálu. Pre meranie hladiny je absorbčný koeficient a hustota materiálu konštantná a detekované žiarenie je závislé len od výšky pokrytia detektora, t.z. výšky hladiny v zásobníku.

Intenzita žiarenia je najväčšia pri prázdnom zásobníku a najmenšia pri plnom zásobníku. Detekovaná intenzita žiarenia je prevádzaná na lineárny signál. Pri použití vhodného ochranného krytu žiariča QG20/QG100/QG2000, nie je potrebné ochranné pásmo.

Technické dokumentácie nájdete v sekcii Download. Viac informácii v angličtine a nemčine nájdete na domovskej stránke Endress+Hauser