Snímače tlakovej diferencie

Priebežné meranie hladiny, prietoku a meranie diferenčného tlaku

Prevodníky diferenčného tlaku s piezorezistivnými senzormi tlaku a privarenou kovovou membránou, alebo elektronickou tlakovou diferenciou, alebo membránovým oddeľovačom, sa používajú prevažne v procesnom priemysle. Deltabar ponúka priebežné meranie hladiny v kvapalinách a tiež meranie objemového alebo hmotnostného prietoku pomocou primárnych prvkov. Pomocou prevodníka diferenčného tlaku je tiež možné vykonávať monitoring filtrov.

Snímače tlakovej diferencie

Radi Vám pripravíme ponuku na mieru, stačí nám zaslať dopyt kliknutím na tlačítko nižšie. Náš vyhľadávač produktov Vám taktiež pomôže nájsť vhodný prístroj, softwér, alebo systémové komponenty na základe výberu vlastností produktu. Aplikátor vás prevedie pomocou individuálneho výberu produktu pomocou parametrov aplikácie.

Poslať dopyt Product finder Applicator

Popri prístrojoch so silikónovou membránou alebo membránovým oddeľovačom pre meranie diferenčného tlaku, hladiny, tlakového prietoku, predstavuje zariadenie Deltabar s elektronickou tlakovou diferenciou, ktorý kombinuje dva moduly senzorov a jeden prevodník. V aplikáciách merania hladiny meria vysokotlakový senzor (HP) hydrostatický tlak. Nízkotlakový senzor (LP) meria hlavový tlak. Výška hladiny alebo diferenčný tlak sa vypočítava v prevodníku použitím týchto dvoch digitálnych hodnôt.

Meranie diferenčného tlaku: Princíp merania

Silikónový článok: Prevádzkový tlak prehýba membránu izolujúcu od procesu a výplňová tekutina prenáša tlak na odporový mostík (polovodičové technológie). Meria a vyhodnocuje sa zmena výstupného napätia mostíka závislá na tlaku.

Membránový oddeľovač: Prevádzkový tlak pôsobí na membránu izolujúcu od procesu u membránového oddeľovača a je prenášaný na membránu izolujúcu od procesu u senzora prostredníctvom výplňovej tekutiny.

Primárne prvky: Obráťte sa na našu spoločnosť zaslaním dopytu.

Výhody

  • Univerzálny vysielač dp pre aplikácie pre prietok, hladinu alebo filter
  • S procesnými teplotami membránového oddeľovača od -70 do +400 ° C
  • Elektronický systém merania diferenčného tlaku eliminuje tradičné mechanické problémy, čím dosiahnete väčšiu využiteľnosť a spoľahlivosť procesu. Bezpečnostné riziká sú tiež minimalizované použitím architektúry a konštrukcie systému elektronického merania tlakovej diferencie.

Diferenčné tlakomery Endress+Hauser

Prevodníky tlakovej diferencie Deltabar S

Snímače tlakovej diferencie Deltabar S sú prevodníky tlakovej diferencie Endress+Hauser najvyššej triedy, určené na náročné aplikácie v chémii, petrochémii, rafinériách, papierenskom priemysle, elektrárňach a tam, kde sa kladú najvyššie nároky na bezpečnosť a spoľahlivosť pri meraní tlaku. Snímače tlakovej diferencie Deltabar S svojou modulárnou konštrukciou, širokým spektrom procesných pripojení, vysokou preťažiteľnosťou meracieho rozsahu a využiteľnosťou elektroniky sú ľahko prispôsobiteľné každej aplikácii.

Snímače tlakovej diferencie Deltabar S – základné technické parametre:
• merací rozsah 0,025 kPa (20Pa) až 4 MPa (40bar) pri, • prestaviteľnosť TD 100 : 1, • chyba merania menšia ako 0,05 %, • dlhodobá stabilita lepšia ako 0,05 % a 0,125 % na 5 rokov, • teplota mer. média -40 až +350 °C, • procesné prichytenie: variabilné (závity, príruby ap.), • krytie IP66/IP67/IP68/NEMA6P, • výstup 4 – 20 mA, HART, Foundation Fieldbus, Profibus PA, • 4-riadkový alfanumerický displej s meranou hodnotou a grafickým znázorňovaním meracieho rozsahu a opisom meranej hodnoty, • Quick setup na rýchlejšie uvedenie do prevádzky, • Dat-modul s kompletnou konfiguráciou meracieho miesta a parametrami meracieho senzora, • FIFO 24h – záznam údajov tlaku a teploty spolu s diagnostickými a procesnými informáciami, • ovládanie formou menu (napr. ako mobilný telefón), • upravená konštrukcia na zvýšenie bezpečnosti pri aplikáciách v chemickom, petrochemickom priemysle a pri aplikáciách Gas&Oil.

Snímač tlakovej diferencie – prevodník tlakovej diferencie Deltabar S PMD75
Použitie:
-procesné meranie prietoku (hmotnostný, objemový) v kombinácii s clonou, Pitot trubicou, dýzou atď.
-meranie hladiny, objemu a hmoty tekutín
-monitorovanie tlakovej diferencie, napr. na filtroch, čerpadlách
-meranie tlakovej diferencie plynu, pary a kvapalín pre všetky oblasti priemyslu
Výhody snímača:
– je vysoko spoľahlivý s vynikajúcou opakovateľnosťou
– vynikajúca dlhodobá stabilita merania

Merací rozsah: -10mbar…10mbar, až -40 bar…40 bar,
nastaviteľnosť: 100:1
Prevádzková teplota: -20 …120°C
Prevádzkový tlak: do 700 bar
Presnosť merania: lepšia ako 0,05%

Iné výhody:
– vysoká spoľahlivosť a bezpečnosť,
– SIL 2 podlľa IEC 61508 (TÜV SÜD),
– PED (Pressure Equipment Directive)

Technická dokumentácia: Katalógový list Deltabar S PMD75
Certifkikát nevýbušnosti: EX certifikát Deltabar S PMD75

Snímač tlakovej diferencie – prevodník tlakovej diferencie Deltabar S PMD55
Prevodník tlakovej diferencie deltabar M PMD55 pre správnu činnosť technických zariadení.
Inteligentný prevodník má analógový výstup 4…20mA s HART komunikáciou a pri vybraných typoch aj digitálny, Profibus-PA alebo Foundation Fieldbus.
Použitie:
-procesné meranie prietoku (hmotnostný, objemový) v kombinácii s clonou, Pitot trubicou, dýzou atď.
-meranie hladiny, objemu a hmoty tekutín
-monitorovanie tlakovej diferencie, napr. na filtroch, čerpadlách
-meranie tlakovej diferencie plynu, pary a kvapalín pre všetky oblasti priemyslu
Výhody snímača:
– je vysoko spoľahlivý s vynikajúcou opakovateľnosťou
– vynikajúca dlhodobá stabilita merania

Merací rozsah: -10mbar…10mbar, až -40 bar…40 bar,
nastaviteľnosť: 100:1
Prevádzková teplota: -40 …120°C
Prevádzkový tlak: do 160 bar
Presnosť merania: lepšia ako 0,075%
Iné výhody:
– vysoká spoľahlivosť a bezpečnosť, SIL EN10204-3.1

Optimálna voľba prevodníka tlakovej diferencie je dôležitá pre správnu činnosť technických zariadení, či ide o bežné meranie tlakovej diferencie, o meranie výšky hladiny kvapalín, alebo o meranie prietoku. Práve optimálnu voľbu prístroja rieši nový koncept prevodníkov tlakovej diferencie Deltabar M od spoločnosti Endress + Hauser. Použitie unifikovaných komponentov, ako je elektronika, senzorika, displeje atď., obmedzuje požiadavky na skladové zásoby náhradných dielov. Jednotné ovládanie pomocou intuitívneho menu uľahčuje prácu obsluhe. Prevodníky sa dodávajú s rôznymi procesnými pripojeniami podľa požiadavky zákazníka. Inteligentný prevodník má analógový výstup 4…20mA s HART komunikáciou a pri vybraných typoch aj digitálny, Profibus-PA alebo Foundation Fieldbus.

 

Predošlé verzie diferenčných tlakomerov Radu Deltabar S

Nižšie uvádzame aj niektoré predošlé verzie produktov, ktoré sa už v súčasnej internetovej ponuke v „Product finder“ nenachádzajú, ale môžu byť ešte stále v plnej funkčnosti nasadené u zákazníkov v jednotlivých prevádzkach:

Snímač tlakovej diferencie – prevodník tlakovej diferencie Deltabar S PMD70
Použitie:
-procesné meranie prietoku (hmotnostný, objemový) v kombinácii s clonou, Pitot trubicou, dýzou atď.
-meranie hladiny, objemu a hmoty tekutín
-monitorovanie tlakovej diferencie, napr. na filtroch, čerpadlách
-meranie tlakovej diferencie plynu, pary a kvapalín pre všetky oblasti priemyslu
Výhody snímača:
– je vysoko spoľahlivý s vynikajúcou opakovateľnosťou
– používa ultračistú keramickú meraciu bunku Ceraphire® (99.9% Al2O3)

Merací rozsah: -25mbar…25mbar, až -3 bar…3 bar, nastaviteľnosť 100:1
Prevádzková teplota: -20 …85°C
Prevádzkový tlak: do 150 bar
Presnosť merania: lepšia ako 0,05%

Iné výhody:
– vysoká spoľahlivosť a bezpečnosť,
– SIL 2 podlľa IEC 61508 (TÜV SÜD),
– PED (Pressure Equipment Directive)

Technická dokumentácia: Katalógový list Deltabar S PMD70
Certifkikát nevýbušnosti: EX certifikát Deltabar S PMD70

Technické dokumentácie nájdete v sekcii Download. Viac informácii v angličtine a nemčine nájdete na domovskej stránke Endress+Hauser

Dokument Veľkosť
Prevodnik diferencneho tlaku Deltabar S PMD230 PMD235 FMD230 FMD630 FMD633 PMD FMD 3 MB