Senzory a prevodníky zákalu

Výrobky pre spoľahlivé meranie zákalu a nerozpustených látok vo všetkých priemyselných odvetviach

Meranie zákalu má zásadný význam pre zabezpečenie kvality a riadenia procesov v najrôznejších aplikáciách, ako napr. výroba pitnej, monitorovanie odpadových vôd a meranie koncentrácie kalu v čistiarňach odpadových vôd, monitorovanie odtoku do morskej vody v odsoľovacích projektoch alebo zisťovanie strát produktov v mliekarňach. Kliknutím na tlačidlo nižšie zistíte, ako môžu naše senzory a prevodníky zákalu a nerozpustených látok podporiť vašu aplikáciu.

Senzory a prevodníky zákalu

Radi Vám pripravíme ponuku na mieru, stačí nám zaslať dopyt kliknutím na tlačítko nižšie. Náš vyhľadávač produktov Vám taktiež pomôže nájsť vhodný prístroj, softvér, alebo systémové komponenty na základe výberu vlastností produktu. Aplikátor vás prevedie pomocou individuálneho výberu produktu pomocou parametrov aplikácie.

Poslať dopyt Product finder Applicator

Aké senzory zákalu zvoliť

Naše senzory a prevodníky zákalu sa používajú vo vodárenstve a odpadových vodách, v priemysle chemikálií, energetike, v potravinách a nápojoch, life sciences atď.
Výber senzorov závisí od použitia: pre médiá s nízkym zákalom, napr. pitnú vodu, vyberte nefelometrické senzory. Pre meranie vysokého zákalu, napr. v odpadových vodách, použite senzory nerozpustených látok. Pre aplikácie s extrémne premenlivými hodnotami zákalu použite absorpčné senzory, ktoré poskytujú jednoznačné výsledky meraní, napr. pre spoľahlivé zisťovanie strát produktu.


Zákal je zákal kvapaliny spôsobený rozptýlenými časticami. Toto video ukazuje, ako fungujú princípy merania zákalu.

Meranie nerozpustených látok

Senzory pevných častíc alebo senzory rozptýlených častíc využívajú metódy spätne rozptýleného svetla. Sú vybavené LED lampou a dvoma svetelnými detektormi umiestnenými v uhloch 90 a 135 stupňov. Častice v médiu pôsobia odraz svetla vyžarovaného lampou. Zákal alebo koncentrácie nerozpustených látok v médiu sa vypočíta z intenzity svetla dopadajúceho na detektory. Prevodník zobrazuje hodnotu nerozpustených látok v požadovaných jednotkách, ako napr. g/l alebo % TS.

Princíp merania nerozpustených látok CUS51D

 

 

 

©Endress+Hauser

 

Meranie zákalu s nefelometrickým senzormi

Senzory pracujúce na princípe nefelometrie merajú zákal podľa ISO 7027 / EN 27027. Sú vybavené IČ LED zdrojom a detektorom, ktorý je umiestnený v uhle 90 stupňov. IČ lampa vysiela do média svetelný lúč, ktorý po náraze na časticu v definovanej oblasti vytvára odrazené svetlo. Detektor premieňa prijaté svetlo danej intenzity na elektrický signál. Tento signál je potom prevedený na hodnotu zákalu, ktorú prevodník zobrazuje v požadovaných jednotkách.
Princíp nefelometrického merania zákalu

 

 

 

©Endress+Hauser

Meranie zákalu s absorpčnými senzormi

Zariadenie na meranie absorpčného zákalu meria absorbanciu svetla časticami v médiu. Sú vybavené LED lampou a svetelným detektorom, ktorý je umiestnený priamo proti lampe. Častice v médiu medzi nimi tlmí vyžarované svetlo, ktoré detektor najprv premieňa na elektrický signál a následne na hodnotu zákalu. Naše pokročilé senzory sú vybavené druhým detektorom, ktorý používa inú vlnovú dĺžku a zlepšuje tak spoľahlivosť merania.

Princíp absorbčného merania zákalu

 

 

 

©Endress+Hauser

 

Výhody

  • Pre meranie zákalu vám poskytneme kompletný sortiment nástrojov: zariadenie na meranie zákalu, nerozpustených látok s príslušnými prevodníkmi zákalu a príslušenstvom.
  • Naše sondy na meranie zákalu vám zaručujú úplnú flexibilitu. Inštalujte ich priamo do potrubia alebo do prietočnej armatúry s inline meraním bez straty produktu alebo pomocou držiaka do akéhokoľvek otvoreného kanála, žumpy alebo nádrže.
  • Naše prevodníky zákalu spracovávajú nameraný signál každého zariadenia na meranie zákalu a zobrazujú ho podľa vašich požiadaviek: ako FNU (Formazin Nephelometric Unit), FTU (Formazin Turbidity Unit), NTU (Nephelometric Turbidity Unit) a ďalšie.
  • Senzory zákalu sa zvalidujú a kalibrujú pomocou chytrých pevných referenčných štandardov: postup je jednoduchý a nevyžaduje použitie žiadnej kvapaliny napríklad formazínu.
  • Vyberajte zo širokej ponuky armatúr pre meranie zákalu: pevné montážne armatúry, ponorné armatúry, prietokové a retrakčné armatúry.