Odberné systémy – prehľad

Odoberáky vzoriek

Odberné systémy, alebo odoberáky vzoriek na vodu – dôležitým prvkom pri vyhodnocovaní kvality vody je samotný odber vzorky, čiže kvalita odberu vzorky. Všeobecným trendom je automatický odber vzorky, uskutočňovaný odberákmi vzoriek stacionárnymi resp. prenosnými. Pričom sú použité peristaltické pumpy alebo membránové vákuové pumpy.
Poskytneme Vám komplexný servis pre odberné systémy a odoberáky vzoriek, know-how, poradenstvo, údržbu.

Odoberáky vzoriek - prehľad

Prenosné odoberákyStacionárne odoberáky

Prenosné odoberáky vzoriek
Prenosné odoberáky EX (SNV)
Prenosné odberné systémy

Stacionárne odoberáky vákuové
Stacionárne odoberáky vákuové EX (SNV)
Stacionárne odoberáky preilstatické
Stacionárne odoberáky preilstatické EX (SNV)

Monitorovacie stanice

Meracie stanice
Monitorovacie stanice
Odberné systémy

Predošlé verzie odberných systémov

Nižšie uvádzame aj niektoré predošlé verzie produktov, ktoré sa už v súčasnej internetovej ponuke v „Product finder“ nenachádzajú, ale môžu byť ešte stále v plnej funkčnosti nasadené u zákazníkov v jednotlivých prevádzkach:

Slovenské dokumentácie nájdete v sekcii Na stiahnutie
Viac informácii v angličtine a nemčine nájdete na domovskej stránke Endress+Hauser

Dokument Veľkosť
Prenosny odberak vzoriek Liqui-port 2000 Liquiport2000 (sk) 429 KB
Prenosny odberak vzoriek Liqui-port 2000 Liquiport2000 982 KB
Automaticky vzorkovac a odoberak vzoriek ASP2000 ASP 2000 1 MB