Vibračné snímače hladiny

Limitné vibračné spínače hladiny pre kvapaliny a pevné látky

Vibračný princíp detekcie limitnej hladiny ponúka bezpečnú prevenciu preplnenia zásobníkov kvapalinami a sypkými materiálmi v akomkoľvek odvetví. Vnútorná mechanická oddeľovacia bariéra zaručuje najvyšší stupeň bezpečnosti a využiteľnosť spínačov. Vibračné spínače Liquiphant zaručujú spoľahlivé spínanie bez vplyvu zmien vlastností média, turbulencií, peny, vibrácií alebo nánosov. Vibračné spínače Soliphant sa dokonale hodia do zásobníkov s obsahom jemnozrnných alebo práškových materiálov.

Vibračné snímače hladiny

Radi Vám pripravíme ponuku na mieru, stačí nám zaslať dopyt kliknutím na tlačítko nižšie. Náš vyhľadávač produktov Vám taktiež pomôže nájsť vhodný prístroj, softwér, alebo systémové komponenty na základe výberu vlastností produktu. Aplikátor vás prevedie pomocou individuálneho výberu produktu pomocou parametrov aplikácie.

Poslať dopyt Product finder Applikator

Zariadenie na vibračnom princípe sa dokonale hodí pre početné aplikácie snímania hladiny kvapalín od jednoduchej detekcie prevádzkovej limitnej hladiny (riadenie maximálnej a minimálnej Hladiny) cez certifikované monitorovanie únikov a prevenciu preplnenia zásobníkov, až po ochranné zariadenia v častiach technologických celkov podliehajúcich požiadavkám na určitú úroveň integrity bezpečnosti (SIL 2/3). Pri aplikáciách s práškovými alebo hrudkovitými sypkými materiály možno zariadenie na vibračnom princípe používať tiež v prostrediach s nebezpečenstvom výbuchu, typicky napríklad v ťažkom strojárstve, chemickom či potravinárskom priemysle.

Vibračný princíp detekcie limitnej hladiny: princíp merania

Pre detekciu medznej hladiny kvapalín je senzor v podobe ladičky budený na svojej rezonančnej frekvencii. Budič pracuje na piezoelektrickom princípe. Akonáhle vidlička vstúpi do média, oscilačná frekvencia sa zmení. Táto zmena sa analyzuje a prevedie sa na spínací signál.

V prípade pevných látok je tyčový senzor budený na svojej rezonančnej frekvencii. Budič pracuje na piezoelektrickom princípe. Akonáhle vidlička vstúpi do média, zmení sa amplitúda. Táto zmena sa tiež analyzuje a prevedie sa na spínací signál.

Výhody

  • Bez vplyvu média
  • Bez vplyvu vlastností média
  • Jednoduchá inštalácia a možnosť okamžitého použitia bez kalibrácie
  • Automonitorovacie funkcie
  • Bez opotrebenia a bez nutnosti údržby

Vibračné hladinomery Endress+Hauser

Vibračné snímače hladiny – vibračné vidličky – vibračný hladinový spínač Liquiphant

Využívajú pre detekciu max. alebo min. hladiny vibračný princíp. Vibračný snímač v tvare vidličky – tzv. vibračná vidlička, „vibruje“ na rezonančnej frekvencii, ktorú vyvoláva vo vnútri zabudovaný piezo element. Pri zaliati vidličiek kvapalinou alebo sypkým materiálom sa táto rezonančná frekvencia, resp. amplitúda zmení. Táto zmena je vyhodnotená a transformovaná na príslušný prepínací signál. Endress+Hauser je celosvetovo najväčším výrobcom vibračných snímačov.

 

Predošlé verzie vibračných snímačov Radu Liquiphant FTL a Nivotester FTL

Nižšie uvádzame aj niektoré predošlé verzie produktov, ktoré sa už v súčasnej internetovej ponuke v „Product finder“ nenachádzajú, ale môžu byť ešte stále v plnej funkčnosti nasadené u zákazníkov v jednotlivých prevádzkach:

Technické dokumentácie nájdete v sekcii Download. Viac informácii v angličtine a nemčine nájdete na domovskej stránke Endress+Hauser

Dokument Veľkosť
Vibracny spinac Liquiphant M FTL50 FTL51 FTL50H FTL51H FTL 50 FTL 51 1 MB
Vibracny spinac Liquiphant M FTL50 FTL51 FTL50H FTL51H FTL 50 FTL 51 (SK) 3 MB
Vibracny spinac Liquiphant S FTL70 FTL71 FTL 70 FTL 71 1 MB
Prevodnik a spinacia jednotka Nivotester FTL325 FTL 325 449 KB
Prevodnik a spinacia jedntoka Nivotester FTL370 FTL372 FTL 370 FTL 372 2 MB
Vibracny spinac Liquiphant FTL20 FTL 20 (II) 620 KB
Vibracny spinac Liquiphant FTL20 FTL 20 (I) 7 MB
Vibracny spinac Liquiphant FTL360 FTL361 FTL 360 FTL 361 2 MB
Vibracny spinac Liquiphant FTL365 FTL366 FTL 365 FTL 366 1 MB
Vibracny spinac Liquiphant T FTL260 FTL 260 310 KB
spinac-hladiny-liquiphant-je-original—limitne-meranie-hladiny 423 KB
Prevodnik a spinacia jednotka Nivotester FTL320 FTL 320 1 MB