ORP senzory a prevodníky

Produkty pre efektívne meranie ORP vo všetkých priemyselných odvetviach

Spoľahlivé ORP senzory a prevodníky poskytujú informácie o trendoch ohľadom dezinfekčných schopností v pitnej vode alebo v plaveckých bazénoch, informácie pre riadenie prevzdušňovania v čističkách odpadových vôd, a pre detoxikáciu vaní pre galvanické pokovovanie alebo pre pranie spalín. Ponúkame obsiahle portfólio produktov pre štandardné alebo hygienické aplikácie a pre prostredie s nebezpečenstvom výbuchu. Stlačte nasledujúce tlačidlo a zistite viac o ORP senzoroch, prevodníkoch, armatúrach a riešeniach pre kalibráciu.

ORP senzory a prevodníky

Radi Vám pripravíme ponuku na mieru, stačí nám zaslať dopyt kliknutím na tlačítko nižšie. Náš vyhľadávač produktov Vám taktiež pomôže nájsť vhodný prístroj, softvér, alebo systémové komponenty na základe výberu vlastností produktu. Aplikátor vás prevedie pomocou individuálneho výberu produktu pomocou parametrov aplikácie.

Poslať dopyt Product finder Applicator

Ako vyberať ORP elektródy

Naše ORP senzory a prevodníky sa používajú v mnohých odvetviach. Medzi ne patria: chemický, energetický, farmaceutický, papierenský priemysel, vodné hospodárstvo a úprava odpadových vôd. Výber senzorov závisí na danej aplikácii. Sondy ORP so zlatými elektródami sú vhodné pre oxidačné procesy, napr. oxidácia kyanidov alebo meranie ozónu. Platinové elektródy sa používajú v redukčných procesoch, ako napríklad redukcia chrómanov alebo dávkovanie chlóru. Diafragmu ORP elektródy a referenčný systém vyberte podľa svojich potrieb.

Meranie ORP

Oxidačno-redukčný potenciál predstavuje mernú jednotku aktivity elektrónov vo vodných médiách. Elektróda z ušľachtilého kovu (striebro, zlato alebo platina) slúži ako merací prvok, ku ktorému sa viažu aktívne elektróny. Potenciál meraný na tejto elektróde je závislý na počte aktívnych elektrónov v médiu. ORP sondy obsahujú integrovaný referenčný systém striebro / chlorid strieborný (Ag/AgCl), ktorý slúži ako referenčná elektróda s konštantným potenciálom.

Hodnota ORP sa vypočíta z rozdielu potenciálov medzi referenčným a meracím systémom podľa Nernstovej rovnice. Uvádza sa v mV.

Keďže oxidačno-redukčný potenciál je tvorený všetkými redox pármi, je hodnota ORP sumárny parameter, ktorý neposkytuje informácie o obsahu alebo koncentrácii jednotlivých látok v médiu. Redox hodnota závisí od teploty, ktorú treba vždy uvádzať, aby bolo možné jednotlivé merania porovnávať.

Princíp merania ORP

 

 

 

©Endress+Hauser

Výhody

  • Naše prevodníky a ORP senzory spĺňajú požiadavky od základných funkcií až po multiparametrové merania. Naše portfólio zahŕňa kombinované pH/ORP senzory, ktoré poskytujú hodnoty pH a ORP pre detailný prehľad o procese a možnosť merania hodnoty rH.
  • Ponúkame vysoko kvalitné ORP pufre, ORP roztoky a ORP štandardy pre kalibráciu ORP a justáciu hodnôt ORP.
  • Rôzne typy elektród, spolu so širokým výberom referenčných systémov s diafragmami ako PTFE odpudzujúcich nečistoty cez rýchle keramické, až po otvorené diafragmy odolné proti zanášaniu.
  • Ponúkame armatúry na meranie ORP pre všetky odbory použitia: armatúry pre pevnú inštaláciu, ponorné armatúry, prietokové armatúry a retrakčné armatúry.
  • Automatizované systémy pre kalibráciu, justáciu a čistenie zaručujú optimálnu výkonnosť ORP senzorov a prevodníkov v chemických procesoch.