Analýza kvapalín

Komplexný sortiment výrobkov na meranie analýzy pre všetky analytické parametre

Ochrana životného prostredia, konzistentná kvalita výrobkov, optimalizácia a bezpečnosť procesu – to je len niekoľko dôvodov, prečo sa analýza kvapalín stáva čoraz dôležitejšou. Kvapaliny, ako je napríklad voda, nápoje, mliečne výrobky, chemikálie a liečivá, musia byť analyzované denne. Podporíme vás pri plnení požiadaviek na meranie pomocou aplikačného know-how a najnovších technológií. Zoznámte sa s naším komplexným portfóliom a zvoľte si výrobok, ktorý najlepšie vyhovuje vašim prevádzkovým požiadavkám.

Analýza kvapalín

Radi Vám pripravíme ponuku na mieru, stačí nám zaslať dopyt kliknutím na tlačítko nižšie. Náš vyhľadávač produktov Vám taktiež pomôže nájsť vhodný prístroj, softwér, alebo systémové komponenty na základe výberu vlastností produktu. Aplikátor vás prevedie pomocou individuálneho výberu produktu pomocou parametrov aplikácie.

Poslať dopyt Product finder Applicator

Výhody:

  • Od štandardných snímačov až ku kompletným meracím staniciam – ponúkame špičkové technológie pre každý parameter analýzy kvapalín.
  • Naša vysoko presná inštrumentácia vám pomôže zvýšiť výťažnosť výroby, zlepšiť kvalitu výrobku a zaistiť bezpečnosť procesu.
  • Najmodernejšie komunikačné rozhranie a protokoly vám umožnia bezproblémovú integráciu našich zariadení do vašich procesov a správy prevádzkových zdrojov.
  • Nezáleží na tom, ktoré procesné laboratórium, prevádzka alebo výrobné oddelenie používa naše know-how a odborné znalosti na optimalizáciu vašej aplikácie.
  • Ako popredný dodávateľ analytickej meracej techniky vás podporujeme v priebehu celého životného cyklu výrobkov kdekoľvek po celom svete.

pH senzor - silikónové produkty - bitterfeld

pH senzory a prevodníky

Meranie pH je najdôležitejším parametrom súvisiacim s kvalitou v priemyselných procesoch. Prezrite si našu obsiahlu ponuku ISFET, smaltovaných alebo sklenených pH senzorov, prevodníkov, armatúr a pufrov. 

 

Senzor vodivosti CLS15D_SWAS panael_HKW ZwickauSenzory a prevodníky vodivosti

Meranie vodivosti má zásadný význam pre riadenie procesov, monitorovanie produktov a vody alebo zisťovanie netesností. Prezrite si našu širokú ponuku konduktívnych a toroidných senzorov a prevodníkov vodivosti.

 

Kyslíkový senzor COS81DKyslíkové senzory a prevodníky

Naše kyslíkové senzory a prevodníky sú určené pre riadenie kvality a technológií vo vodárenstve a odpadových vodách, v priemysle chémie, elektrární, life sciences, farmácie, potravín, nápojov a rybárstva.

 

Senzor zákalu CUS52DSenzory a prevodníky zákalu

Zoznámte sa s našimi senzormi a prevodníkmi zákalu a nerozpustených látok pre pitné, procesné a odpadové vody vo všetkých priemyselných odvetviach.

 

Senzor chlóru CCS142DSenzory chlóru a prevodníky

Objavte náš široký sortiment prevodníkov a senzorov voľného a celkového chlóru a oxidu chloričitého na dezinfekciu pitnej vody, recyklovanej vody a bazénovej vody.

 

Procesný fotometer CM44PProcesné fotometre

Procesné fotometre umožňujú presné a reprodukovateľné merania koncentrácie na základe stanovenia absorbancie v oblasti UV, VIS a IČ. 

 

Analyzator chrománov CA80CRAnalyzátory kremíka, železa, chrómanov, tvrdosti a sodíka

Naše analyzátory kovov pre úpravne pitnej a odpadovej vody a energetiku pomáhajú vo výrobe čistej vody a pri udržaní bezpečnej technológie. Objavte náš rad analyzátorov tvrdosti vody, železa, hliníka, chrómanu a sodíka.

 

ORP senzory - SWAS panel operationORP senzory a prevodníky

Meranie ORP je efektívna a nenákladná metóda na zistenie oxidačných alebo redukčných vlastností média. Prezrite si našu obsiahlu ponuku ORP senzorov, prevodníkov, armatúr a pufrov. 

 

Senzor nutrientov CA80NO_waterworks_AschaffenburgAnalyzátory a senzory nutrientov

Naše analyzátory a senzory nutrientov vám pomáhajú optimalizovať technológiu odpadových vôd a kontrolovať poplatky za ich vypúšťanie. Objavte naše portfólio produktov na analýzu amoniakálneho dusíka, dusičnanov, fosfátov a ďalších parametrov! 

 

Analyzátor CA80COD_WWTP_Leonberg_operationAnalyzátory TOC, CHSK a SAK

Prezrite si našu širokú ponuku analyzátorov TOC, CHSK a SAK pre obecné a priemyselné odpadové vody. Tieto prístroje merajú celkový organický uhlík, chemickú spotrebu kyslíka a spektrálny absorpčný koeficient. 

 

Automatický vzorkovač CSF48 - odpadové vodyAutomatické vzorkovače

Prezrite si naše automatické vzorkovače pre sledovanie a vzorkovanie odpadových vôd na ČOV, v kanalizácii, v riekach a povrchových alebo prívalových vodách. 

 

Senzory rozhrania voda-kal CUS71D - DitzingenSenzory a prevodníky rozhrania voda-kal

Naše senzory a prevodníky rozhranie voda-kal pomáhajú čerpať kal, nie vodu. Zoznámte sa s našimi výrobkami pre rôzne typy usadzovacích nádrží na ČOV, úpravniach vôd a ďalších prevádzkach.

 

 

Analytické meracie princípy