Správcovia energií a aplikácií

Správcovia energií a správcovia aplikácií pre sledovanie procesných hodnôt

Vykurovanie a chladenie sú procesy náročné na spotrebu energie. Keďže náklady sústavne rastú a – v závislosti na danom odvetví – náklady na energiu tvoria až 40% celkových nákladov na priemyselnú výrobu, je optimalizácia spotreby energií veľmi aktuálna téma. Základom pre optimalizáciu je zaznamenávanie prietokov energie. A práve na tomto poli sa využívajú správcovia energií a aplikácií. Tie využívajú prietok, teplotu alebo tlak na výpočet obsahu energie v kvapalinách a pare.

Správcovia energií a správcovia aplikácií

Radi Vám pripravíme ponuku na mieru, stačí nám zaslať dopyt kliknutím na tlačítko nižšie. Náš vyhľadávač produktov Vám taktiež pomôže nájsť vhodný prístroj, softwér, alebo systémové komponenty na základe výberu vlastností produktu. Aplikátor vás prevedie pomocou individuálneho výberu produktu pomocou parametrov aplikácie.

Poslať dopyt Product finder Applicator

Naše portfólio správcov energie predstavuje:

  • Správca energií: prepočítavacia jednotka energie pre priemyselný výpočet energie pary a vody
  • Správca prietoku a energie: univerzálna prepočítavacia jednotka prietoku a energie pre plyny, kvapaliny a pary
  • EngyCal: merač BTU a kalkulátor pary pre výpočty a správu energie

Správca energií RMS 621, počítadlo pary a tepla pre priemyslové výpočty spotreby pary a vody

Náš správca aplikácií predstavuje:

  • Správca aplikácií: Memograph M s energetickým balíkom vypočítava hmotnostný a energetický prietok v aplikáciách s vodou a parou ako médiom

Princíp merania:

Zabezpečené systémy záznamu dát merajú pripojené vstupné signály a odvodzujú informácie požadované pre jednotlivé aplikácie. Tieto informácie sa potom zobrazujú na obrazovke prístroja a takisto ukladajú interne alebo na vymeniteľnom pamäťovom médiu. Tieto procesné informácie možno dlhodobo ukladať odovzdávaním do nadriadených systémov (napr. PC), a sú preto dostupné po stlačení tlačidla.

Spoločným rysom všetkých týchto prístrojov je, že fungujú virtuálne bez opotrebenia (žiadne pero a papier), a preto šetrí čas a peniaze.

Na základe používania rôznych druhov rozhraní je možné integrovať do najmodernejších topológií pre záznam meraných dát a procesnú automatizáciu. Grafický displej správcom energií a aplikácií umožňuje, aby boli využívané pre sekvencie vstupných procesov a vykazovali tak rýchlu reakciu na zmeny priamo v mieste inštalácie.

Matematické a logické kombinácie umožňujú vykonávať zložité výpočty a tiež automatickú analýzu meraného signálu.

Výhody:

  • Pre aplikácie správy energií vo všetkých priemyselných odvetviach
  • Vysoký stupeň bezpečnosti dát
  • Výpočet energie hmoty, množstvo tepla, čistého množstva, tepelného diferenciálu a množstva tepla v aplikáciách s plynom, kvapalinou, parou a vodou ako médiom
  • Súbežný výpočet až šiestich aplikácií v jednom zariadení
  • Funkcia záznamníka pre chybové hlásenia a zmeny parametrov s dátumom a časom

Kalorimetrické počítadlá RMS621

Kalorimetrické počítadlo RMS621 je univerzálne meradlo, určené na meranie množstva tepla odovzdaného parou a vodou. Prístroj je modulárne stavaný a podporuje rôznu kombináciu vstupov a výstupov. Meradlo má schválenie zo SMÚ a má pridelenú značku schváleného typu TSK311/04-017.

Výhody kalorimetrického počítadla RMS621:
• ovládanie kalorimetra v češtine
• počet vstupov a výstupov je možné rozšíriť v rôznych kombináciách
• ovládanie pomocou tlačidiel a miestneho displeja, alebo cez rozhranie RS232 pomocou programu ReadWin® 2000
• bezplatný software ReadWin® 2000 od spoločnosti Endress+Hauser
• znakový textový displej s menu pre parametrovanie, ako aj zobrazovanie veličín, limitných hodnôt a poruchových hlásení

Dodatočné metrologické charakteristiky
– rozsah teploty pary: 0…800°C
– rozsah teploty vody: 0…300°C
– počet okruhov: 3 simultánne
– napájanie: 90…250 VAC, 20…36 VDC, 20…28 VAC
– teplota okolia: -22…+55°C

Stručný technický popis počítadla
Vstupy
– 2 x Pt100 teplota 3-vodič alebo 4-vodič
– 2 x 0/4..20mA / PFM / impulzy s napájaním prúdovej slučky
Výstupy
– 2 x 0/4..20mA / impulzy
– 1 x napájanie prúdovej slučky
– 1 x relé, SPST 5A/230VAC
Rozhranie
– RS232 na čelnej doske
– RS485 na svorkovnici
Software
– prepočet podľa IAPWS-IF 97 (International Association for the Properties of Water and Steam)
Rozširovacia karta – analógová:
– 2 x 0/4..20mA / PFM / impulzný vstup s napájaním prúdovej slučky
– 2 x 0/4..20mA / impulzný výstup
– 2 x digitálny, pasívny
– 2 x relé, SPST 5A/230VAC
Rozširovacia karta – teplota
– 2 x Pt100 teplotný vstup, 3/4-vodič
– 2 x 0/4..20mA / impulzný výstup
– 2 x digitálny, pasívny
– 2 x relé, SPST 5A/230VAC

Technické dokumentácie nájdete v sekcii Download. Viac informácii v angličtine a nemčine nájdete na domovskej stránke Endress+Hauser