Meranie rozhrania – Levelflex FMP55

Inovácia v meraní rozhrania – Levelflex FMP55 Multiparameter

Levelflex FMP55 s technológiou SensorFusion umožňuje meranie rozhrania v celosvetovo prvej kombinácii kapacitnej sondy a radaru s vedeným impulzom v jednom zariadení. Prístroj Levelflex FMP55 s technológiou SensorFusion zaručuje bezpečné meranej hodnoty dokonca aj v emulzných vrstvách a dáva súčasne k dispozícii signály o celkovej hladine a o polohe rozhrania. Tým sa prístroj Levelflex FMP55 Multiparameter stáva novým štandardom v meraní rozhraní.

Výhody

  • Levelflex FMP55 bol špeciálne navrhnutý pre meranie rozhrania v ropnom a plynárenskom, chemickom a energetickom priemysle. Stála kvalita výrobku, bezpečnosť zariadení a ekonomická efektívnosť – to sú dôležité aspekty pre každé meracie miesto.

Výrobky

Radar s vedenými impulzmi – meranie rozhrania princípom Time-of-Flight – Levelflex FMP55

 

 
 

Radi Vám pripravíme ponuku na mieru, stačí nám zaslať dopyt kliknutím na tlačítko nižšie. Náš vyhľadávač produktov Vám taktiež pomôže nájsť vhodný prístroj, softwér, alebo systémové komponenty na základe výberu vlastností produktu. Aplikátor vás prevedie pomocou individuálneho výberu produktu pomocou parametrov aplikácie.

Poslať dopyt Product finder Applicator

Pre procesy, kde sú prítomné vrstvy rozhrania, je pre bezpečné riadenie rozhodujúce presné meranie. Využiteľnosť meracieho miesta a procesná bezpečnosť sú nesmierne dôležité pri prevádzkovaní akéhokoľvek zariadenia. Spoločnosť Endress+Hauser, svetová jednotka na trhu v oblasti technológie merania pomocou radaru s vedenými impulzmi, vám ponúka bezpečnosť, presnosť a efektivitu počas projektovania, nákupu a uvádzanie do prevádzky v rámci celého životného cyklu produktu.