Procesné fotometre

Produkty pre inline meranie absorbancie UV a IČ / VIS vo všetkých priemyselných odvetviach

Procesné fotometre pre inline meranie absorbancie UV, VIS a IČ poskytujú presné hodnoty koncentrácie, farby a zákalu zodpovedajúce príslušným predpisom. Vďaka hygienickej konštrukcii sa ideálne hodia pre chromatografiu, fermentáciu, filtráciu, separáciu fáz a kryštalizáciu. Vďaka vysokej teplotnej a tlakovej odolnosti je tiež garantované bezpečné použitie pri monitorovaní čistoty kondenzátu alebo pri detekcii netesností tepelných výmenníkov. Ak si chcete pozrieť naše obsiahle portfólio procesných fotometrov, kliknite na nasledujúce tlačidlá.

Procesné fotometre

Radi Vám pripravíme ponuku na mieru, stačí nám zaslať dopyt kliknutím na tlačítko nižšie. Náš vyhľadávač produktov Vám taktiež pomôže nájsť vhodný prístroj, softvér, alebo systémové komponenty na základe výberu vlastností produktu. Aplikátor vás prevedie pomocou individuálneho výberu produktu pomocou parametrov aplikácie.

Poslať dopyt Product finder Applicator

Ako vyberať procesné fotometre

Naše procesné fotometre sa používajú v mnohých odvetviach, napríklad v life sciences, vo farmaceutickom, potravinárskom a nápojovom, chemickom, ropnom a plynárenskom priemysle. Výber senzorov závisí od aplikácie. Vyberte vlnovú dĺžku optického senzora podľa svojich požiadaviek. Napríklad IČ absorbancie pre monitorovanie rastu buniek alebo dve vlnové dĺžky pre meranie farby. Vyberte zákalový senzor pre kontrolu funkcie filtrov, a pre aplikácie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu používajte zásadne na tento účel schválené procesné fotometre.

Meranie absorbancie

Meranie absorbancie je založené na interakcii prechádzajúceho svetla s médiom podľa Lambert-Beerovho zákona. Svetelný zdroj emituje žiarenie, ktoré je po prechode vrstvou média merané detektorom. Po prechode filtrom slúžiacim k selekcii vlnovej dĺžky sa intenzita dopadajúceho svetla meria na fotodióde a prevádza sa na fotoelektrický prúd.

Intenzita prijímaného svetla je úmerná koncentrácii meraných látok. Konečný prevod na jednotky absorbancie (AU) alebo optickej hustoty (OD) sa vykoná v prevodníku.

Absorbancia = miera útlmu svetla vzhľadom k emitovanému svetlu

Princíp merania absorbancie

 

 

©Endress+Hauser

 

Meranie zákalu metódou rozptýleného svetla

V prípade merania zákalu vysiela svetelný zdroj do média lúč svetla. Tento lúč je vychyľovaný čiastočkami látok v médiu a v dôsledku toho dochádza k jeho rozptylu. Dopredu rozptýlené svetlo sa meria jedným alebo viacerými detektormi a stanovuje sa zákal. Ak je zákal malý, je vhodnou metódou merania dopredný rozptyl svetla pod uhlom 11 °. Menšie čiastočky látok tvoria nízku, a väčšie čiastočky látok tvoria vysokú intenzitu rozptylu svetla. Týmto spôsobom je možné okamžite odhaliť prienik filtrom, jedná sa teda o vynikajúcu metódu pre monitorovanie filtrácie.

Princíp merania zákalu s využitím metódy dopredu rozptýleného svetla

 

 

©Endress+Hauser

 

 

Výhody

  • Inline meranie pomocou našich UV, VIS a IČ procesných fotometrov a zákalu šetrí čas strávený vzorkovaním a meraním týchto vlastností v laboratóriu a zamedzuje znečisteniu produktu.
  • Naše procesné fotometre sa ľahko kombinujú s Memosens senzormi pH, vodivosti alebo kyslíka v prevodníku Liquiline CM44P. Spolu tvoria ideálne aplikačné balíčky pre monitorovanie kvality procesov.
  • Vďaka jednoduchému, optickému princípu merania pracujú naše fotometre bez reagencií a vyznačujú sa vysokou odolnosťou voči interferencii inými parametrami.
  • Ponúkame certifikované NIST kalibračné filtre, ktoré nahrádzajú zložité kvapalné štandardy a znižujú nároky na údržbu.
  • Nízkoobjemové prietokové komory pre procesné fotometre umožňujú vykonávať merania rýchlo a zaručujú optimálnu výťažnosť produktu.