Servo snímače hladiny

Kontinuálne meranie výšky hladiny pre fakturačné meranie (custody transfer) a vnútropodnikovú správu nádržových parkov.

Zariadenia Servo poskytujú vysoko presné meranie výšky hladiny, rozhrania a hustoty kvapalín a skvapalnených plynov pri správe veľkoobjemových nádržových parkov (Tank & Gauging a System & Gauging). Prístroje Proservo spĺňajú presné požiadavky pre správu zásob a kontrolu ich únikov, a sú prispôsobené tak, aby pomáhali znížiť prevádzkové náklady a udržiavať bezpečnú prevádzku.

Snímače hladiny Servo sa používajú pre aplikácie custody transfer na fakturačné meranie v nádržiach (fakturácia, bilancia, daňový sklad) a na aplikácie pre kontrolu zásob – inventory control, s certifikátmi od NMi a PTB a spĺňajú požiadavky podľa OIML R85 a API 3.1B. Proservo je obzvlášť vhodné na fakturačné meranie s vysokou presnosťou v nádržiach s ropou, benzínom, naftou, petrochemickými látkami a chemikáliami.

Servo snímače hladiny

Radi Vám pripravíme ponuku na mieru, stačí nám zaslať dopyt kliknutím na tlačítko nižšie. Náš vyhľadávač produktov Vám taktiež pomôže nájsť vhodný prístroj, softwér, alebo systémové komponenty na základe výberu vlastností produktu. Aplikátor vás prevedie pomocou individuálneho výberu produktu pomocou parametrov aplikácie.

Poslať dopyt Product finder Applicator

Servo meranie hladiny: Princíp merania

Malé závažie je presne umiestnené v tekutom médiu pomocou servo motora. Závažie sa následne zavesí na merací drôt, ktorý je navinutý na jemne drážkovanom kryte bubna. Keď sa závažie spustí nadol a dotkne sa hladiny kvapaliny, jeho hmotnosť sa zníži silou vztlaku kvapaliny. Výsledkom je zmena krútiaceho momentu v magnetickom spoji, ktorá sa nameria pomocou 5 sád Hallových senzorov.

Výhody

  • Meranie nie je ovplyvnené vlastnosťami média, ako je vodivosť alebo dielektrická konštanta
  • Vhodný pre aplikácie custody transfer (fakturácia, bilancia, daňový sklad) ako aj inventory control (správa nádržových parkov)

Servo hladinomery Endress+Hauser

Servo snímače hladiny – servohladinomery na meranie výšky hladiny používajú malé závažie v tvare plaváka, ktoré je presne polohované v kvapaline pomocou servomotora. Závažie je zavesené na meracom lanku navinutom na jemne drážkovanom bubne pod hlavicou prístroja.
Servo snímače hladiny (označované aj ako Sakura) poskytujú veľmi presné hodnoty o výške hladiny a rozhrania súčasne s hustotou kvapaliny a profilom hustoty. Využívajú sa na vysoko-precízne meranie a manažment veľkoobjemových nádrží.

PROSERVO – hladinomer PROSERVO NMS (Sakura)

Proservo NMS53x a Proservo NMSProservo NMS je vysokoprecízny hladinomer na presné meranie výšky hladiny, fázového rozhrania a hustoty. Proservo NMS poskytuje veľmi presné hodnoty o výške hladiny a rozhrania súčasne s hustotou kvapaliny a profilom hustoty. Využíva sa na vysoko precízne meranie a manažment veľkoobjemových nádrží v produktovodoch, v rafinériách a v petrochémii a je určený predovšetkým na meranie uhľovodíkových produktov,
Pri meraní výšky hladiny sa používa malé závažie v tvare plaváka, ktoré je presne polohované v kvapaline pomocou servomotora. Závažie je zavesené na meracom lanku navinutom na jemne drážkovanom bubne pod hlavicou prístroja.

Typový rad servohladinomerov Proservo: Proservo NMS5, Proservo NMS7, Proservo NMS8 (hygienické prevedenie)

Proservo NMS5 má schválenie SMU ako určené meradlo.

Predošlé verzie Proservo snímačov hladiny Proservo

Nižšie uvádzame aj niektoré predošlé verzie produktov, ktoré sa už v súčasnej internetovej ponuke v „Product finder“ nenachádzajú, ale môžu byť ešte stále v plnej funkčnosti nasadené u zákazníkov v jednotlivých prevádzkach.

Niektoré vybrané modely: Proservo NMS 531, Proservo NMS 532, Proservo NMS 53X

Technické dokumentácie nájdete v sekcii Download. Viac informácii v angličtine a nemčine nájdete na domovskej stránke Endress+Hauser