Priemyselné senzory

Senzory – druhy a členenie

Senzory teploty

Teplota je najčastejšie meraná veličina v procesnej automatizácii. Najviac sa osvedčili elektrické, kontaktné senzory teploty, aj z toho 2 princípy, odporové senzory teploty a termočlánky. Ponúkame Vám celé portfólio teplomerov od jednoduchých kompaktných až po špeciálne prevedenie, ako sú vysoko precízne teplomery, senzory teploty s rýchlou odozvou, senzor teploty pre vesmírnu techniku, špeciálne senzory do petrochémie.

Senzory teploty – čítaj viac

Senzory tlaku

Máme pre Vás v ponuke širokú paletu senzorov tlaku na meranie tlaku a tlakovej diferencie, ako aj tlakové spínače na monitorovanie procesu. Pomôžeme Vám navrhnúť optimálne snímače tlaku a riešenie pre Vašu aplikáciu. Senzory tlaku sú vyhotovené v dvoch prevedeniach.
Senzory tlaku so suchou keramickou meracou bunkou, kde tlak pôsobí priamo na robustnú keramickú membránu. Na tlaku závislá kapacitná zmena sa meria na elektródach nosiča keramiky a keramiky. Merací rozsah senzora tlaku je určený hrúbkou keramickej membrány.
Tlakomer s kovovým snímačom využíva vychýlenie deliacej membrány pôsobením tlaku a prenesením tlaku plniacou kvapalinou na merací mostík. Na tlaku závislá zmena výstupného mostíkového napätia je ďalej spracovaná v elektronike snímača tlaku.

Senzory tlaku – čítaj viac

Senzory tlaku rozdelenie

senzory tlaku podľa použitiarelatívny tlak (pretlak) (podtlak) absolútny tlaktlaková diferencia (diferenčný tlak) (prietok)výška hladiny (hladina)

Digitálne senzory tlaku
Digitálny tlakomer

Vyhovuje

Neodporuca sa

Neodporuca sa

Digitálne senzory tlakovej diferencie
Senzory diferenčného tlaku

Neodporuca sa

Vyhovuje

Vyhovuje

SMART senzory tlaku
Inteligentné senzory tlaku
Inteligentné tlakomery

Vyhovuje

Neodporuca sa

Neodporuca sa

Hydrostatické senzory tlaku
Senzory tlaku Contite

Neodporuca sa

Nevyhovuje

Vyhovuje

Analógové senzory tlaku
Analógové tlakové senzory

Vyhovuje

Neodporuca sa

Neodporuca sa

Spínače tlaku
Tlakové spínače

Vyhovuje

Nevyhovuje

Neodporuca sa